Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

De mest benyttede tyske hanner i 2008

Top 10 listen 2008:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Kwantum v. Klostermoor 

86

90

2. Markus v. Status Quo

73

90

3. Ingodds Agassi

85

89

4. Bruno v. Vierhundert Hertz

91

89

5. Quenn v.Löher Weg

80

89

6. Godalis Tino

73

89

7. Arak d l Ferme Malgre L’eau

86

88

8. Odin v Holtkämper Hof

88

88

9. Tyson v Köttersbusch

78

88

10. Negus v Holtkämper See

81

87


Kwantum v. Klostermoor
Kwantum v. Klostermoor er en Zampsøn med Larus v. Batu på modersiden. Han har hele tiden været en hund, der har været opmærksomhed om, efter at han stod som sg 8 i unghundeklassen i 2007,og da han året efter kom igen og præsenterede sig stærkt steg efterspørgslen kraftigt, så han nu står i spidsen af top ti. Kwantum roses for sin gode størrelse noget, der er af betydning i denne linje, hvor der er en del store hunde. I Aachen viste han en god præsentation, fik ros for sit forsvarsarbejde og blev placeret som V 2. Han er en hund, der viser sig frisk og løbsglad i ringen.


Zamp vom Thermodos


Arak de la Ferme Malgre L’eau
Lige før Kwantum i unghundeklassen i 2007 stod Arak de la Ferme Malgre L’eau. Hans mor Tendrina de la Ferme Malgre L’eau er en Erasmusdatter på den velavlende Wendrina v.d. Kahler Heide som var VA 11 i 1998. Arak var ikke med i Aachen men han er en typisk Zampsøn med alt hvad der præger denne linje. Smuk fyldig type, flot pigment, god kraft og dybe vinkler men også stor, som mange i linjen.


Negus v. Holtkämper See
Endnu en Zampsøn i toppen er Negus v. Holtkämper See, som har været stærkt efterspurgt, og så har han endda måttet dele parringerne med sin kuldbroder Naxos og den meget nært beslægtede Sirio della Forte Real. Disse 3 har alle avlet godt og kunne alle stille en afkomsgruppe i Aachen. Særdeles gode grupper af smukke typer. Hos dem som hos mange Zampsønner gælder det, at der er grund til at passe på bagpartsvinklingen.
Med 3 sønner indenfor de første 10 en Zamp jo meget stærkt repræsenteret men dertil kommer, at endnu en søn Digger v. Elzmündungsraum samt Zamp selv står meget tæt på toppen.


Digger v. Elzmündungsraum

Digger blev i Aachen V 11, året før stod han som V 23. Han stillede en fin afkomsgruppe med meget kraftfulde, pigmentrige dyr med gode hoveder. Ligesom Kwantum blev han specielt fremhævet for sit forsvarsarbejde. Og endelig er der den gamle selv, Zamp v. Thermodos. Han stillede den næststørste gruppe i Aachen. Det var den fjerde og som altid, når man ser Zamps grupper blev man imponeret over, den meget smukke, kraftfuld og pigmentrige type, han står for.


Quenn v. Löher Weg
I 2008 slog Quenns afkom overbevisende igennem efter at han året før havde præsenteret en meget overbevisende afkomsgruppe med mange dyr placeret i den bedste ende. Flere af sønnerne var allerede langt fremme på parringslisterne året efter. Fra starten af året lå Magnum z. Kolbenguss og Markus v. Status Quo meget langt fremme og var meget populære. Siden er Magnum rykket lidt i baggrunden mens Godalis Tino efter sin Ausleseplacering har fået en mere fremtrædende plads efter en noget langsom start. Også Tyson v. Köttersbusch var lidt længe om at komme i gang. I hans tilfælde har det nok været en ulempe for ham, at han er så stor, som tilfældet er, for han er ellers en særdeles overbevisende hund i sin fremtoning.


Furbo degli Achei

Den mest spektakulære blandt Quenns sønner er vel Furbo degli Achei. Han står ikke så højt på parringslisterne, men det skyldes dels at han står i Italien og dels at også han først rigtig kom i gang efter Siegerschau. Indtil da var mange måske ikke helt sikre på, hvad han indeholdt, selv om han blev husket for sin placering og fremtræden, da han blev vicesieger i 2007 i yngste klasse. Nu kom han igen i Aachen, hvor han modtog ovationer for sit forsvarsarbejde og også for sin fremtræden i ringen. Alligevel har han ikke fået så mange tyske parringer, han bor jo stadig i Italien. Det har til gengæld hans bror Floro, som står ham nær i type og som står i Tyskland.


Markus v. Status Quo
Markus v. Status Quo, har hele året været i fokus. Han er som mange Quennsønner smukt pigmenteret med en udpræget høj mankeføring og smuk bagpartsvinkling, uden at han nærmer sig overvinkling. Han er fast i sine haser, noget der i øvrigt præger Quenns afkom. Mens Quenn selv godt kunne ønskes mere effektiv i sin bagaktion, er Markus på dette punkt meget bedre udstyret end faderen. Han har en effektiv og langtrækkende aktion. Han fremtræder som en væsensfast og temperamentsfuld hund, noget som hans moder har bidraget til, idet hun tilbage i sin stamtavle fører hunde med gode egenskaber.
Quenn selv er stadig populær, noget han ikke mindst nok kan takke sit gode afkom for. Som avlshund byder han sig til med gode alternativer, selv om hans familie på ingen måde er alternativ. Han står for en god middelstørrelse. Han har et godt indeks, hvilket også gælder mange af hans børn. Han har et smukt pigment, som han i vid udstrækning giver videre, og han repræsenterer en smuk, harmonisk type. Selv kunne han trods god vinkling som sagt ønskes mere effektiv i bagaktionen, men i en tid med rigtig mange overvinklede dyr, kan hans mere moderate vinkling måske være noget af det, der kan bringe udviklingen ind i mere moderate baner.


Godalis Tino
Godalis Tino var unghundevinder i Braunschweig og Auslese fra Aachen. Han fik en lidt langsom start men er i løbet af året og ikke mindst i den sidste tid rykket frem på parringslisterne. Han har mange af de karakteristika, der præger Quennafkom, som overlinje, gode proportioner, velvinklet bagpart uden overdrivelser. Han har en god størrelse også selv om der i hans moderlinje er et par hunde som Orbit v. Tronje og Natz v, Steigerhof. Moderen Ussi v. Buchonia er en smuk, typefuld tæve med en fin udstillingskarriere bortset fra Karlsruhe, hvor hun ikke bestod mod og kampdriftprøven. Hendes bedste placering er som V 33 på BSZS i 2005. Tino har en meget stærk søster Godalis Taira, der blev sg 11 i Braunschweig. Han har ligesom Markus v. Status Quo et meget fint indeks.


Tyson v. Köttersbusch
Halvbroderen Tyson v. Köttersbusch fik en lidt langsom start som avlshund. Det kan måske undre, når man har set ham i ringen i Braunschweig, hvor han gik som sg 3 i unghundeklassen og faldt stærkt i øjnene ved sin meget flotte mankeføring, udstråling og velfungerende bevægelsessystem, men det faldt også i øjnene, at han er meget stor, og det har selvfølgelig været hans ulempe ikke mindst i disse tider, hvor der er rettet fokus netop på størrelse. Alligevel har mange opdrættere vovet pelsen og givet sig i lag med ham, og i løbet af året er han rykket længere og længere frem i billedet. Vi har jo før set, at overstore hunde er blevet brugt i avlen og har haft stor betydning. Det mest berømte eksempel er nok Vello z.d. Sieben Faulen, som satte eftertrykkelige spor, men dengang var størrelsen heller ikke så stort et problem som i dag. Tysons far Quenn er en hund, som i almindelighed borger for en størrelse i normalområdet, men på modersiden er der hunde som Whisky v. Bierstadter Hof og Wallace a. Agrigento, som trækker i den modsatte retning. Han er ikke en ener i sit kuld, han har også en meget smuk søster Tinka v. Köttersbusch, som blev sg 13 i Braunschweig.

Paer v.Hasenborn

Dertil kan Quenn mønstre endnu en ny stjerne, Paer v. Hasenborn, vicesieger i unghundeklassen, en meget spændende ung hund. Hans mor er en datter af Stano v. Hasenborn.
Zampsønner besætter altså 3 pladser af de første ti, Quenn og hans sønner tager sig af fire. Det er syv ud af ti. Når dertil kommer, at begge er repræsenteret af flere sønner længere ned på listen understreges det tankevækkende, at der stadig i schæferhundeavlen er en udstrakt tendens til matadoravl. Et fænomen, der har været behandlet i DKK’s medlemsblad HUNDEN.


Ingodds Agassi
Med Ingodds Agassi er vi i lighed med Quenn tilbage ved linjen efter Ursus v. Batu. Agassi er efter Ursussønnen Ghandi v. Arlett. Hans mor Ingodds Nodessa er en meget typefuld tæve efter Untox v. Ducati på en datter af Bravos v. Steffen Haus. Agassi står for anden gang i Ausleseklassen og kunne også stille en afkomsgruppe i Aachen selv om han kom lidt langsomt i gang med parringer og således ikke havde så mange kuld til at repræsentere sig. Selv er han en robust og kraftfuld han uden overdrivelser i vinkling af bagpart. Hans bevægelse er præget af den dynamik, man kunne se hos Ghandibørn. Hans afkom er præget af faderen med kraft, stramhed og godt kønspræg.


Bruno v. Veirhundert Herz
Med Bruno v. Veirhundert Herz er en ny hund rykket op på avlslisterne. Han stillede i brugshundeklassen i Aachen men blev trukket fra konkurrencebedømmelsen og deler hvad angår udstillingskarriere tilsyneladende skæbne med sin fader Arko v. Butjenter Land, der 2 gange stillede på BSZS og blev trukket tilbage fra konkurrencebedømmelsen. Alligevel var han en overordentlig efterspurgt avlshund og fik et par år rigtig mange parringer. Nok til for 2. gang at kunne stille en afkomsgruppe, der gjorde indtryk ved at indeholde dyr med god udstråling, meget flotte overlinjer og stærkt pigment. Altså en iøjnefaldende gruppe, dette i lighed med hans far Flipp v. Arlett, der også stillede gruppe med meget livfulde dyr med stor udstråling. Man skal for gruppens charme selvfølgelig passe på ikke at overse problemerne, der ligger i nogle dyr med lidt knappe vinkler i forparten, og at en del dyr havde meget dybe bagpartsvinkler med deraf følgende løshed i bagparten. Det er også noget, der præger Bruno v. Vierhundert Herz og måske grunden til, at han ikke fandt nåde for dommeren øjne. Det har så ikke gjort større indtryk på opdrætterne, end at han stadig er en af Tysklands mest populære avlshunde.


Odin v. Holtkämper Hof
Odin v. Holtkämper Hof har en meget flot karriere at se tilbage på. Unghundevinder og 3 gange Auslese, Hvoraf den sidste som Vicesieger. Han stillede for 2. gang en meget stor og meget flot gruppe af dyr med gode linjer og varme farver. Der er store dyr i gruppen, og det er jo nok noget, man skal være opmærksom på med ham, men han giver smukke typer af kraftfulde dyr, der er uden overdrivelser i vinklerne og med godt præg. Over sin moder er han tæt beslægtet med Negus, Naxos og Sirius, idet mødrene er søstre. På fadersiden har han Yak v. Frankengold.

Konkurrencehunde top 10 listen 2008:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Javir v. Talka Marda

75

74

2. Ajax v. Röhnsaler Bach

74

51

3. Amigo v. d. Holzinger Au

83

44

4. Uno v. Stadtfeld

80

34

5. Eliot v. Prevent

77

32

6. Jimm v.d. Salztal-Höhe

78

29

7. Branko v. Salztalblick

84

27

8. Sid v. Haus Pixner

76

23

9. Vito v. Waldwinkel

81

23

10. Ellute v.d. Mohnwiese

82

21

Det har gennem længere tid været en kendsgerning, at der er tale om en deling i schæferhunderacen, således at man kan tale om èn race to populationer. Den ene del bestående af de såkaldte brugshundelinjer, den anden del benævnt som højavlslinjer. Ifølge en netundersøgelse her i landet viser det sig, at tilhængere til de to afdelinger så nogenlunde deler schæferhundeverdene midt over dog med en tydelig overvægt til brugshundelinjerne. Det er noget forholdsvis nyt. Vi skal ikke så mange år tilbage, før højavlen havde tydelig prioritet. At brugshunde-linjerne har fået så stor fremgang og besat førstepladsen er muligvis et dansk fænomen. Også i Tyskland er disse linjer i fremgang, men skal man dømme ud fra dæklisterne, så må den helt overvejende del af hundebestanden her henføres til højavlen. Denne afdeling får langt de fleste parringer og topper hvert år listerne. Enkelte fra brugshundelinjerne får dog ganske mange parringer.


Javir v. Talka Marda
Dette år står Javir v. Talka Marda på toppen. Sidste år stod han som nummer to. Allerede dengang havde han haft en flot karriere med en placering som V 3 ved BSP og sg 11 ved WUSV verdensmesterskaberne. Desuden blev han Universalvicesieger, da han også deltog på BSZS med en placering som V 147. I 2008 forbedrede han sine resultater og opnåede at blive vinder på BSP samt nummer 3 ved verdensmesterskaberne. Han har altså vist sig som en meget stabil hund. Måske noget han har med fra sin moder Quaste v. Ankenrütt, der selv har haft mange gode placeringer med toppen i 2002, hvor hun blev V 2 ved BSP og V 3 ved verdensmesterskaberne. Hun blev ført af den ene af opdrætterparret Horst Knoche mens Javir føres af Michaele Knoche. Faderen Dago v. Schwarzen Pegasus har ikke haft helt så flotte resultater men har klaret sig godt ved udtagelserne. Horst Knoche har arbejdet med ham og konstateret, at han var en særdeles god og målbevidst hund at arbejde med. Dertil rolig og normal i daglig omgang. J-kuldet har i det hele været et vellykket kuld. Af 7 hvalpe er de 5 kårede, en er tjenestehund og 3 har deltaget på BSP.


Ajax v. Röhnsaler Bach
Ajax v. Röhnsaler Bach var også sidste år højt oppe på dæklisterne. Han er en hund med en stærk afstamning. Både faderen Troll v. Haus Melinda og moderen Igrischa v. Karthago er velbekendte og estimerede hunde, hver på deres måde, hvor Troll har haft flotte placeringer ved verdensmesterskaberne. Det kan man ikke sige om Ajax, han har endnu ikke deltaget ved højere konkurrencer. I 2007 deltog han på BSZS og fik V 153. Han er en hund med en iøjnefaldende udstråling og godt udtryk og en selvsikker fremtræden.


Amigo v. d. Holzinger Au
Ny på top ti er Amigo v. d. Holzinger Au. Han er en kraftig, grå hund med lidt knappe vinkler og et kort underbryst. I lighed med de to foregående er han en hund med et flot indeks. Han er nu 5 år gammel og har et par år deltaget i konkurrencer med fine resultater ved udtagelser og to gange på BSP med henh. Sg 27 og sg 25 som resultat. Hans far Filou v. Harztor efter Sid v. Haus Gremm har haft flere stykker afkom med på BSP. Moderen Yves v. Patscherkofel fører Torro v. Körbelbach og Cliff v.d. Möhnequelle.


Uno v. Stadtfeld
Uno v. Stadtfeld er endnu et eksempel på en hund, der trods manglende egne resultater ved konkurrencer alligevel har stor bevågenhed hos opdrætterne, men han er jo heller ikke et tilfældigt resultat. Parringen har været foretaget hele 6 gange og med mange gode hunde som resultat. Især har storebroder Metin gjort sig bekendt og selv i sin tid været en efterspurgt avlshund. Oktay kender vi her i landet, da han stod her en tid. Desværre fik han på grund af periodisk sterilitet kun ringe betydning. Både Metin og Uno er hunde, der udover deres væsensmæssige og arbejdsmæssige fordele også er anatomisk gode hunde, hunde der kan medvirke til at forbedre bygningsforhold i brugshundelinjerne. Metin er desuden en hund, der ikke blot har kunnet vise afkom på konkurrencepladserne men også på BSZS det tyske hovedavlsskue, hvor blandt andre Benny v. Haus PeJa har deltaget med godt resultat. Uno fik ved sin genkåring disse bemærkninger: Tør, særdeles godt pigmenteret med påviseligt gode arbejdsegenskaber. Egnet til forbedring af pigment. Korrekt størrelse og gode arbejdsegenskaber. Det smukke, kraftfulde hanhundehoved er et ekstra plus for ham.


Elliot v. Prevent
Elliot v. Prevent er fra marts 2005. Han nærmer sig altså 4 år. Han har ikke været fremført ved større konkurrencer. Han er en hund med et tiltalende standbillede. Han roses i sin kåring for sit kraftfulde hoved, smukke pigmentering og gode middelstørrelse. Som særlige fortrin nævnes hans bevisligt gode brugsanlæg. Hans far Hutch v. dunklen Zwinger var selv sidste år med på top ti listen. Han er efter Yoschy v.d. Döllenwiese med Greif v.d. Kine på modersiden. Han er altså indavlet på Fero v. Zeuterner Himmelreich.


Jimm v.d. Salztalhöhe
Jimm v.d. Salztalhöhe er født i 2001. Han er kåret i klasse 2. Hans far er den mørkegrå Olex de Valsory. Olex er indavlet på T – kuldet v.d. Bösen Nachbarschaft. Jimm fører på modersiden Sid v. Haus Grimm. Han har deltaget 2 gange på BSP sidste gang med en placering som sg 15.


Branko v. Salztalblick
Branko v. Salztalblick toppede listen sidste år og er for tredje år i træk stadig efterspurgt. Han er en velbygget hund, der er kåret i klasse I. Hans kåringsbeskrivelse er uden fejl og fremhæver desuden hans frejdige, selvsikre væsen. Hans bedste søn Caro v. Mörfelder Land blev i 2006 både BSP – sieger og vinder ved WUSV–VM. Caro blev af nogle tilskuere ikke vurderet ret højt, men hans resultater kan man vel ikke komme udenom. Branko har udover at have deltaget ved udtagelser og en gang ved BSP også været med ved sporhundemesterskaber FH 2 gange.


Sid v. Haus Pixner
Sid v. Haus Pixner har gennem de sidste 5 år været en ganske flittigt benyttet hund. I år går han ind blandt de 10 mest efterspurgte. Han har ikke nogen stor karriere bag sig men har deltaget ved flere udtagelser og blev i 2004 sg 15 på BSP. På fadersiden går han tilbage til Greif z. Lahntal, og på modersiden fører han Mink v. Haus Wittfeld.


Vito v. Waldwinkel er en søn af Tom vant´t Leefdaalshof. På modersiden fører han gamle kendinge som Fado v. Karthago og Uwe v. Kirschental. Han er fra 2001 og altså lidt yngre end Ellute, som følger efter ham her på listen men ligesom denne, er også Vito stabilt placeret som anerkendt og efterspurgt avlshund. Han har deltaget ved 2 udtagelseskonkurrencer henh. I 2005 og 2006 med gode placeringer, sg 11 og sg 13.


Ellute v.d. Mohnwiese
Ellute v.d. Mohnwiese er nu 10 år og er for 6. år i træk en meget efterspurgt avlshund, og ligesom sidste år blandt de 10 mest brugte. En så stabil placering som avlspartner tyder på en god nedarvningsformåen. Han er en tiltalende type i sin fremtoning med udmærket harmoni. Faderen er Tom van´t Leefdaalhof og moderen en datter af Yoschy v.d. Döllenwiese altså bekendte og anerkendte leistungsnedarvere. Han har deltaget 2 gange ved BSP.

ABR / feb. 2009

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2019 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden