Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

De mest benyttede tyske hanner i 2009

Top 10 listen 2009:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Floro degli Achei

84

90

2. Ober v. Bad-Boll

82 (74)

90

3. Schicco v. d. Freiheit Westerholt

92

90

4. Tyson v. Köttersbusch

83

90

5. Ustinov v. Römerland

83

90

6. Kwantum v. Klostermoor

99 (85)

90

7. Yukon v. d. Bastillie

85

89

8. Paer v. Hasenborn

76

88

9. Zerxis v. Osterberger-Land

81

88

10. Bruno v. Vierhundert Hertz

80 (88)

86

 

To tal ved indeks viser, at tallet har ændret sig mærkbart indenfor et år
- tal i parentes = tidl. index

V Floro degli Achei
Floro degli Achei
er en søn af Quenn v. Löher Weg. Han har ikke selv været vist på større arrangementer og skylder vel først og fremmest sin broder Furbo sin popularitet. Furbo parrer givetvis meget, men da han står i Italien, er det altså mest italienere, der har brugt ham. Der er dog nogle tyskere, der har taget turen sydpå. Furbo kunne i Ulm stille en ret stor gruppe, men den var i sagens natur meget præget af italienske hunde. Det er endnu unge dyr og fremtiden må vise, hvad han duer til. Han præger med sin type og sit pigment og havde også en del dyr i den bedste ende. Floro kom først i gang, da han kom til Tyskland, så trods mange parringer kan han endnu ikke vise en gruppe. Floros far Quenn v. Löher Weg står selv lige udenfor denne liste, og han må nu siges at høre til blandt tidens mest betydelige nedarvere. Han fortsætter selv med at producere gode dyr og han har afkom, der fortsætter ham. Han havde på BSZS i Ulm 4 sønner, der kunne stille gruppe, og her på denne liste er han repræsenteret af 3 sønner. Ganske godt af en hund, der ved sin fremkomst blev mødt med en del skepsis og f.eks. omtalt som et zufallsprodukt. Han er for øjeblikket den mest betydningsfulde fortsættelse af Ursus v. Batu. Udover positive anatomiske træk som gode typer, god kraft og kønspræg, gode farver og helt overvejende korrekt størrelse er Quenns afkom også i almindelighed præget af god HD - status og bagparter uden overdrivelse i vinklingen. Størst succes har han haft med sine sønner.


Ober v. Bad-Boll repræsenterer en anden linje. Han er efter Giovanni v. Kapellenberg en søn af Quantum v. Arminius, der fra Jeck v. Noricum går over Visum v. Arminius og Dux della Valcuvia. Ober stillede i yngste klasse i 2006 og blev sg 5. I 2008 stod han i brugshundeklassen som V 13 og rykkede endelig året efter ind i VA som VA 5. Faderen Giovanni var selv sg 5 i yngste klasse, men stillede ikke i brugshundeklassen. Ober en typefuld og kraftfuld hund med et meget smukt pigment. Han stillede i Ulm sin første gruppe, der var tydeligt præget af faderen med samme kraft og flotte pigment. I gruppen var der højtplacerede dyr som sg 4 i unghunde hanner og sg 2 i unghunde tæver. Stadigvæk er der grund til også hos ham at holde øje med størrelse og fasthed i bagparten.


Schicco von der Freiheit Westerholt
Langt størsteparten af de hunde, der i øjeblikket dominerer avlen kan føres tilbage til Odin Tannenmeise – sønnen Jeck v. Noricum. Dels over Dux della Valcuvia og Quantum v. Arminius, og dels over Ursus v. Batu.
Schicco von der Freiheit Westerholt repræsenterer en helt anden linje nemlig fra Canto v.d. Wienerau videre over den danske Folemarkens Jasso og Lasso v. Neuen Berg frem til Nero v. Nöbachtal – sønnen Maestro v. Osterberger-Land, der er far til Schicco. Schicco er en hund af anatomisk meget høj kvalitet, kraft- og substansfuld med korrekte vinkler og rigtige proportioner. Han har udmærket men ikke specielt stærkt pigment, men bagud i stamtavlen findes mange flot pigmenterede dyr. Hans mor Nannila v.d. Freiheit Westerholt har haft en smuk udstillingskarriere, hvor hendes bedste placering er V 4 på BSZS. Sønnen Schicco har selv haft en flot karriere, hvor han som hovedregel har stået på fløjen og kun meget få gange er blevet slået. Han var Unghundevinder i 2008 og rykkede året efter i Ulm ind som VA 6.


Tyson v. Köttersbusch
Endnu en betydelig søn af Quenn v. Löher Weg. Tyson var i sin tid sg 3 i unghundeklassen, men han er iøjnefaldende stor og på dette punkt ikke typisk for linjen. Det er vel grunden til, at han ikke har været vist i brugshundeklassen. I Ulm kom han og stillede op til mod og kampdrift og klarede det fint. Han har således vist, at det ikke er et problem for ham, men han kom altså ikke om søndagen til travmønstring.
Opdrætterne var lige i starten lidt tilbageholdende overfor ham trods hans meget flotte fremtræden i unghundeklassen, men ret snart viste det sig, at der var grund til at holde øje med ham, og i Ulm stillede han en gruppe, der absolut bekræfter den opfattelse. Gruppen var præget af faderen med meget faste dyr, stramme med stærke overlinjer, gode proportioner og udtalt kraft. Selv har Tyson et meget markant hanhundehoved, og hos enkelte af hans døtre kan kønspræget ligge på grænsen til det maskuline.


Ustinov v. Römerland
Der dukker hvert år nye stjerner op, og en sådan er Ustinov. Han kommer fra en placering som sg 6 i unghundeklassen forrige år og rykkede i Ulm direkte ind på så fremtrædende plads som V 1. Han har haft en flot udstillingskarriere med mange topplaceringer. Han falder i øjnene ved sin høje manke og stærke overlinje, og i det hele taget den flotte præsentation. Han er en Quantum v. Arminiussøn, og i forhold til faderen med forbedring i hovedform, kryds og HD status. Han er som mange i linjen stor og med smukke farver. Hans mor Kira v. Lacroz fører Lasso v. Neuen Berg i stamtavlen.


Kwantum v. Klostermoor er en søn af Zamp v. Thermodos og dermed sammen med Ober v. Bad-Boll og Ustinov v. Römerland en repræsentant for linjen fra Dux della Valcuvia over Quantum v. Arminius. Han er med sin meget harmoniske bygning en god repræsentant for sin fader og har som mange i slægten smukke varme farver, hvor han dog kunne ønskes lidt stærkere i det sorte pigment. Han har i modsætning til faderen ingen problemer med størrelse og faste haser. Desværre har hans HD – indeks bevæget sig i den forkerte retning. Han fører på modersiden Larus v. Batu og har således en stamtavle med højtplacerede og typefaste dyr. Han har da også vist sig som en lovende nedarver, idet han i Ulm kunne stille sin første afkomsgruppe af god kvalitet og med en del dyr i den bedste gruppe. Han var sg 8 i unghundeklassen, året efter V2 og endelig
i Ulm VA 4.


Yukon v.d. Bastillie en repræsentant for den gamle Mutz v.d. Pelztierfarmlinje over Hill v. Farbenspiel. Det er en linje, man gerne har villet holde liv i som en alternativ linje. Den har ikke mange repræsentanter, men gennem Hill og nogle af hans sønner er den dog stadig aktiv. Endnu et bud på en videreførelse i linjen er VA 7 Remo v. Fichtenschlag en meget tiltalende type, der kommer fra en placering som sg 21 i yngste klasse forrige år. Han er et oldebarn af Hill over Dux de Cuatro Flores. Yukon er noget ældre og har haft en lidt senere karriere. Han startede som sg 27 i unghundeklassen, blev året efter V 34. Så rykkede han ind i VA som nummer 7 og kunne endelig i Ulm opnå en plads som VA 3. Han optræder temperamentsfuldt ved mod og kampdriftprøven og er en typefuld hund af korrekt størrelse uden overdrivelser. Han havde en lidt langsom opstart som avlshund men kunne dog i Ulm stille sin anden afkomsgruppe, der blandt andet indeholdt et par meget smukke tæver VA 4 Jaci v. Eichenplatz og V 10 Emilie v.d. Bastillie. For rigtig at slå sig fast mangler han endnu en søn, der kan påkalde sig interesse og fortsætte faderen.


Paer v. Hasenborn en Quennsøn, der endnu er ung. Han kommer fra en placering som sg 2 i Unghundeklassen i Aachen og rykkede i Ulm ind på pladsen som V 3. Han er typisk for sin fader i sin fremtoning. Gode proportioner, god kraft, godt kønspræg og gode farver, og ligger som mange af sine halvbrødre med et fint HD – indeks. På modersiden har han Stano v. Hasenborn, som i sin tid har vist meget flot mod og kampdriftarbejde på BSZS og som er fader til Siegerinde Lana v.d. Zenteiche. Paer står som en god repræsentant for Quennlinjen med de for racen værdifulde egenskaber, som en typefuld hund uden overdrivelser.


Zerxis v. Osterberger er i samme linje som Schicco v.d. Freiheit Westerholt, idet hans far Merlin v. Osterberger-Land er en kuldbroder til Maestro. Zerxis står i samme type som Schicco og er selv en hund af høj anatomisk kvalitet. Hans mormor er VA Uschka v. Osterberger-Land en datter af Esko v. Dänischen Hof. Zerxis har haft en flot udstillingskarriere med mange topplaceringer. Han var sg 5 i unghundeklassen i 2008 og havde forudsætninger for at placere sig godt i Ulm men skuffede desværre fælt til mod og kampdriftprøven., hvor han fik mangelfuld. Det kom som en overraskelse for mange, fordi han altid havde optrådt frejdigt og frimodigt, og han blev af dommeren i Ulm fremhævet for sit friske væsen. Indtil da havde han haft mange parringer men også i tiden derefter kunne man notere en interesse for ham., således at han sit uheld til trods stadig kan tælles blandt de mest brugte.


Bruno v. Vierhundert Hertz fortsætter i lighed med sidste år at være yderst populær. Sammen med Quenn og hans sønner er han en fortsættelse af Ursus v. Batus linje, som efter at have været meget dominerende de sidste år er trængt lidt mere i baggrunden. Linjen går over Ghandi og Flipp v. Arlett videre over Arko v. Butjenter Land. Det er hunde, der har været iøjnefaldende på grund af deres flotte udstråling og temperamentsfulde fremtræden. Smukt pigment og flotte overlinjer har præget de grupper, de har vist. I de sidste par led har HD indekset været lovlig højt, men det har bedret sig med Bruno. Han har selv fast normal men kan alligevel opvise et indeks på 80, der oven i købet har forbedret sig fra den første fremtræden. Bruno og hans far har meget dybe vinkler bag, og det har måske været medvirkende årsag til tidligere manglende topplaceringer på BSZS i brugsklasserne (Bruno fik sg 29 som unghund), men i Ulm fandt Bruno nåde for dommerens øjne og kunne trods det, at han stadig har problemer med hasen, rykke ind på en plads som V 17. Han har indtil nu ikke rigtig vist afkom, men har de sidste par år haft rigtig mange parringer, så der må forventes nogle resultater i året, der kommer.

Konkurrencehunde top 10 listen 2009:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Javir v. Talka Marda

71

68

2. Bomber v. Wolfsheim

75

51

3. Eliot v. Prevent

78

45

4. Phalko v. Weinbergblick

71

28

5. Olek v. d. Maineiche

83

26

6. Jimbeam v. Talka Marda

69

25

7. Agent v. Wolfsheim

73

21

8. Ajax v. Röhnsaler Bach

74

18

9. Jucan v. Peroh

79

18

10. Branko v. Salztalblick

84

13


Javir v. Talka Marda
topper igen i år som den mest benyttede han, men han har jo også fortsat sin imponerende karriere dette år. Tidligere har han brilleret med placeringer helt fremme, og i 2009 viste han, at han stadig kunne holde sig på toppen med placeringer som V2 til BSP og sg 3 ved verdensmesterskaberne. Dertil kommer, at han også kan stå sig på en bredere front, idet han har kunnet gøre sig gældende på så stor en udstilling som Haupzuchtschau. Her har han deltaget 2 gange. Første gang med en placering som V 147 og i år rykkede han frem til V 54. Sikkert nok hjulpet af, at han kunne præstere det helt usædvanlige at stille en afkomsgruppe. Den var oven i købet stor. Det er klart, at han her ikke kan måle sig med de hunde, derigennem generationer er avlet med anatomien som første prioritet, men han kunne være med og vise, at han foruden at være en fremragende brugshund også kan lave hvalpe, der opfylder standardens krav. Det er flot, og han har derved bevist, at han i sin avl kan nå hele vejen rundt. Han afrundede sin karriere i 2009 med at blive udnævnt som Universalsieger.


Bomber v. Wolfsheim er en helsort endnu ret ung hund. Han er kåret i klasse I og beskrives som en langstrakt, meget opmærksom hund med særdeles godt kønspræg og flydende bevægelser. Han har ikke selv endnu præsteret noget ved større konkurrencer. Hans far er Vito v. Waldwinkel, der selv tidligere har stået på denne liste hele 3 gange. Tilbage i 2006 toppede han listen. Han er en søn af Tom van’t Leefdaalhof, en hund, der udover sin egen karriere, også har skabt sig et navn som en god nedarver. Han stod for eksempel bag flere deltagere ved det sidst afholdte danske DM. På modersiden bærer Bomber Neck v.d. Maineche og Fero v. Zeuterner Himmelreich.


Eliot v. Prevent en meget mørkt pigmenteret hund, næsten helt sort kun med små aftegn. Det er den farvetype, man kalder bicolour. Han stod allerede sidste år på listen over de 10 mest benyttede og kan altså holde skansen igen i år. Han er kåret i klasse I med en god beskrivelse og fremhæves for sin gode middelstørrelse, pigment og arbejdsegenskaber. Han er fra 2005 og altså ikke helt ung mere, men har ikke til dato nogle konkurrenceplaceringer at fremvise. Faderen Hutch v.d. dunklen Zwinger har et par enkelte gange deltaget ved udtagelser. Heller ikke bedstefaderen Yoschy v.d. Döllenviese har haft en bemærkelseskarriere selv. Ikke desto mindre har begge været populære avlshunde. Hutch var selv blandt de 10 mest brugte i 2006 og 2007 og Yoschy lå i en periode på 6 år fra 1995 og fremefter med rigtig mange parringer, højest nåede han i 95 med hele 85. Moderen, der fører østtysk blod har ikke selv nogen konkurrenceresultater.


Phalko v. Weinbergblick er en 5 år gammel hund kåret i klasse I. Han har haft til nu en ganske flot karriere. Han vandt i 2008 udtagelsen i sin landsdel og blev nummer 4 ved BSP. I 2009 vandt han igen udtagelsen i LG 10 men (stillede ikke til BSP).
Hans far Cherokee v.d. Wölfen er en grå hund, kåret i klasse 2. Han har ikke selv nogen konkurrenceresultater, mens hans far igen Ahron v. Granit Rose var en ganske markant hund i sin tid. Han deltog et par gange ved BSP med en placering som V 6 som det bedste resultat. Han var en tiltalende, maskulin, velpigmenteret grå hund, og han var i nogle år en meget efterspurgt avlshund. Foruden over Cherokee lever han blandt andet videre over bekendte hunde som hunde som Falk v.d. Wölfen og Falko v. Wolfsblick. På modersiden bærer Phalko Greif z. Lahntal og BSP – vinder Ernst v. Weinbergblick.


Olek v.d. Maineiche er en mørkt grå nu knapt 5 år gammel hund. Hans far er Ellute v.d. Mohnwiese, der selv sidste år var på denne liste, og på moderens side er han indavlet på T-kuldet v.d. Bösen Nachbarschaft. Han deltog ved BSP i 2008 med en placering som sg 15.


Jimbeam v. Talka Marda er en broder til Javir og kan nok takke sin position som avlshund for slægtskabet. Han har ikke haft samme karriere som broderen. Han har været udstillet et par enkelte gange på LD – skuer men har ingen konkurrenceresultater. Han er en sort, meget mørkt pigmenteret hund med en langstrakt bygning. Han er kåret i klasse I


Agent v. Wolfsheim en grå han, der er fra 2004. Hans far Justin v. Pendel Bach var i 2003 V 2 på BSP og deltog desuden ved WUSV WM. Moderen Noditha v. Teufelsgrund har deltaget en enkelt gang ved en udtagelse. Selv har Agent deltaget blev BSP i 2008, hvor han blev sg 27


Ajax v. Röhnsaler Bach er en populær avlshund og har været det gennem de sidste 4 – 5 år. Måske skyldes det ikke mindst, at han er en meget besnærende hund at se på. En kraftfuld og meget substansfuld grå hund med et meget flot udtryk. Det roses han også for i sin avlskåring sammen med bemærkninger om evne til at forbedre TSB. Det er måske nok især i standbilledet han gør sig bemærket, for på udstillinger har han ikke hævdet sig indtil nu. På BSZS fik han i 2007 V 154. Han har ikke nogen konkurrenceresultater, men han har formået at holde sin position, for det er nu 3.år i træk han står på listen over de 10 mest brugte. Sidste år var han nummer 2 efter Javir.


Jucan v. Peroh er ny i dette selskab. Han er en helsort hund, kåret i klasse I og beskrives i sin avlskåring som hård og energisk og anbefales til forbedring af brugsegenskaber og middelstørrelse.
På fadersiden har han Karn v. Fegelhof en i sin tid anerkendt avlshund, der over Bandit v. Oberhausener-Kreuz går videre tilbage til Frei v.d. Gugge. Han har selv stået på listen over de 10 mest benyttede hanner, Både faderen og bedstefaderen er hunde, der har gjort sig bemærket ved udtagelser og på BSP. Også moderen Ashra v. Peroh har deltaget ved BSP. Hun bærer Yoschy v.d. Döllenwiese og Marc v. Herculesblick. Jucan selv har deltaget 2 gange ved BSP dog uden at have placeret sig.


Branko v. Salztalblick er stadig en populær avlshund, som han har været gennem de sidste 4 år. Han er nu snart 9 år gammel. Han er en hund, der selv har deltaget både ved BSP og ved sporhundemesterskaberne. Han har endnu ikke i modsætning til faderen stillet afkom på BSP. Faderen Rocky v. Zingelgarten har de sidste år kunnet stille et par hunde her f.eks. Opal v.d. Röderburg, der har haft gode placeringer. Branko er indavlet 2 – 4 på T – kuldet v.d. bösen Nachbarschaft.

ABR / jan. 2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2021 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden