Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

De mest benyttede tyske hanner i 2010

Top 10 listen 2010:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Schicco v.d. Freiheit Westerholt

92

91

2. Nino v. Tronje

96

90

3. Ober v. Bad-Boll

84 

90

4. Paer v. Hasenborn

81

90

5. Tyson v. Köttersbusch

81

90

6. Sultan v.d. Jahnhöhe

75

90

7. Wegas v. Fichtenschlag

87

90

8. Remo v. Fichtenschlag 

70

89

9. Gigolo v.d. Bärenschlucht

94

87

10. Ustinov v. Römerland

88

84

 


Schicco v.d. Freiheit Westerholt

Schicco er efter Maestro v. Osterberger-Land, en særdeles varmt pigmenteret han, hvis bedste placering på BSZS er en plads som V 25 i 2006. Dermed er Schicco en sønnesøn af unghundevinder Nero v. Nöbachtal. Hans mor Nannila v.d. Freiheit Westerholt er efter Pakros d’Ulmental og har selv har haft en smuk karriere, der toppede med en placering som V 4 i Aachen. Også Schicco har haft en særdeles stærk karriere, med næsten udelukkende vinderplaceringer i de yngste klasser, som han afrundede med at vinde unghundeklassen på BSZS i 2008. Året efter rykkede han ind i VA som nummer 6. I 2010 blev han VA 5. Han stillede i Nürnberg en ganske stor afkomsgruppe. Så ung en gruppe, som det drejer sig om her, kan jo ikke sige noget om, hvad han formår, men i denne første gruppe var der ikke de store stjerner. Hans bedste resultat er Dascha v. Emkendorfer Park, der blev sg 5 i yngste klasse. Her i landet har vi set et par unge hanner efter en fremragende tæve. Det er velsnittede dyr, men de mangler betydelighed.


Nino v. Tronje
Nino er en af de få repræsentanter for en linje fra Canto v.d. Wienerau. Han går via sin far Irok v. Karanberg over Baru v. Haus Yü tilbage til Natz v. Steigerhof og Mark v. Haus Beck. Altså en række markante avlshunde. Det svageste led i den kæde er faderen Irok v. Karanberg. Han er en særdeles smuk og kraftfuld hund, der også har haft mange flotte placeringer ikke mindst i de unge klasser. Han blev unghundevinder i 2006, kom igen året efter og blev V 17. Han var tilmeldt både i 09 og 10 men stillede ikke op. Han er en hund, der ikke formår at overbevise om sin psykiske robusthed i en ring, hvor han kunne vise sig humørforladt. Han har fast normal i hofter og noch zugelassen i albuer. Han har fået nogle parringer men ikke rigtig slået igennem. Ninos bedstefar Baru v. Haus Yü har været en af Tysklands markante avlshunde, og selv om der udover Nino ikke ellers er en iøjnefaldende faderlinje, så er der til gengæld mange gode tæver, der fører Baru. Med Nino har linjen fået en særdeles smuk, kraft- og typefuld repræsentant. Ninos mor Nadja v. Jabora er efter Quentin v. Karanberg og fører desuden Vako v.d. Herderskring. Her er så både Quentins far Yasko v. Farbenspiel og Vakos far Yugo v.d. Michaelswiese begge et par psykisk gode hunde. Nino viser selv en udmærket præsentation. Han har fast normal i hofter og fast normal i albuer. Desværre ligger hans indeks i den tunge ende.


Ober v. Bad-Boll
Ober er nu godt 5 år gammel og kunne i Nürnberg stille sin anden afkomsgruppe. Han går over Giovanni v. Kapellenberg tilbage til Quantum v. Arminius med Rikkor v. Bad-Boll og Ursus v. Batu på modersiden. Ober er en stor og kraftig han med et udtalt varmt pigment. Han viser en udmærket præsentation og laver fint mod og kampdriftarbejde, som han to gange er blevet specielt fremhævet for, idet han de sidste to år er blevet nævnt blandt de ti bedste. Det må siges at være i modsætning til hans far Giovanni v. Kapellenberg, der ikke hævder sig på det område og ikke har vist sig på BSZS som voksen trods en placering som sg 5 i yngste klasse i 2004. Ober startede også som sg 5 i yngste klasse i 2006. Året efter kom han ikke, men i 2008 blev han V 13 og rykkede ind i VA i 09 som nummer 5. Det sidste spring foretog han så i Nürnberg, hvor han blev placeret som sieger. Hans afkom er præget af god kraft og med gode hoveder, nogle er ganske dybe i baghåndsvinklingen. Pigmentet er godt, men han er ikke slået igennem med sine egne varme farver. Der er ikke den samme ensartede stærke overlinje, som f.eks. prægede Tysons gruppe. Blandt de bedst placerede er V 3 Tamara v. Haus Christa og sg 7 i unghunde tæver Honda v. Panoniansee.


Paer v. Hasenborn
Paer er endnu en af Quenns sønner, der er slået igennem som avlshund. Han er den tredie Quennsøn, der står i VA. Han har en ganske lang udstillingskarriere udelukkende med placeringer helt i top. Han blev sg 2 i unghundeklassen i Aachen. Året efter i Ulm blev han V 3 og rykkede så i 2010 ind i VA som VA 13. Hans mor er efter Baru v. Haus Yüsønnen Stano v. Hasenborn på en Rikkor v. Bad-Bolldatter. Paers popularitet som avlshund skyldes måske, udover hans udstillingskarriere, at han som Quennsøn er en typefast, smukt pigmenteret hund med tørhed og fasthed og uden overdrivelser. Hans M/K hører ikke til det mest overbevisende, vi har set, så det har ikke hjulpet ham, at han som morfar har Stano, der i sin tid brillerede på overbevisende måde


Tyson v. Köttersbusch
Tyson er en Quenn v. Löher Weg - søn, der er indavlet på Ursus v. Batu. Han har tidligt markeret sig som en stærk avlshund og kunne i Nürnberg stille sin anden gruppe, hvor han havde sat sit tydelige præg. Han giver meget kraft til sine hvalpe, der også ofte har faderens meget stærke overlinje, der ligesom et kraftigt hoved tit er noget, der præger afkommet, desuden kan hans hvalpe fremvise flotte, langtrækkende bevægelser. Ganske mange hævder sig i den bedste ende. I Nürnberg var det overbevisende. Han stillede en vinder i unghunde klasse hanner Lennox v. Regina Pacis, hvor søsteren Lara blev sg 4 i sin klasse. I yngste hanner var der endnu en vinder Dano v.d. Ostfrieschischen Tingstätte og i yngste klasse tæver sg 3 Nika v. Pendler. Der kan være grund til at nævne disse to sammen, for deres mødre er nemlig søskende. Det drejer sig om VA Chikara v. Pendler, der er mor til Nika og Corsika, der er mor til Dano, og dermed har de to en dansk bedstemor, idet mor til C – kuldet v. Pendler er Team Paka Daria. Foruden de her nævnte absolutte topplaceringer stillede Tyson en del flere meget højtplacerede dyr.


Sultan v.d. Jahnhöhe
Sultan er en søn af Vegas du Haut Mansard og står helt i hans type. Vegas har jo allerede sat en lang række topdyr, og kendetegnet for dem er det elegante sidebillede. De er strakte med meget flotte, faste overlinjer, som beholdes i alle gangarter (tyskerne har et ord for det, som er vanskeligt at oversætte, nemlig erhabenheit) og dertil en særdeles imponerende, langstrakt bevægelse, der udgår fra den meget vinklede, til tider overvinklede, baghånd. Vi er med denne type på vej ud ad tangenten og nærmer os den meget elegante, overforædlede type, der heller ikke sjældent er karakteriseret af en for svag og vaklende baghånd. Sultan står også tæt på det meget elegante, og det understreges af, at han i brugsklassen virkede noget ungdommelig og endnu manglede den sidste fylde. Han kan dog se tilbage på en særdeles overbevisende karriere. I de yngste klasser har han udelukkende stået på fløjen herunder vinder af unghundeklassen på BSZS i 2009, og i brugsklassen har han kun veget vinderpladsen for højere meriterede hunde, altså dyr, der har været placeret i VA. I 2010 rykkede han direkte ind i VA som nummer 10.


Wegas v. Fichtenschlag
Wegas hører til blandt Vegas bedste sønner, og dem er der jo en god del af. Hans mor er den smukke Tiana v. Fichtenschlag, der er efter Wilko v. Fichtenschlag på en Hill v. Farbenspiel – datter. Tiana har været næsen ubesejret på OG- og LG- skuer. Hun dumpede til M/K på BSZS i 2008, men kom igen i 2009 og blev VA 9. Wegas er en smukt pigmenteret hund med et godt pelslag og er en kraft- og substansfuld hund. Ligesom sin mor har han haft en stærk udstillingskarriere, og i 2009 blev han sg 3 i unghunde klassen. Også i 2010 har han lagt stærkt ud. Han kom dog ikke på BSZS, men han har hele tiden været i søgelyset hos opdrætterne, så næste år må vise, hvad han kan præstere.


Remo v. Fichtenschlag
Remo tilhører en linje, som ikke er talstærkt repræsenteret, og som man igennem tiden har søgt at holde liv i. Her har den fået et spændende løft. Remo er indavlet på Hill v. Farbenspiel og er dermed en repræsentant for den gamle Mutz v.d. Pelztierfarmlinje. Faderen Ray v. Fichtenschlag er ikke en hund, der selv har gjort sig bemærket. Han har ikke været udstillet på BSZS i brugshundeklassen og opnåede i unghundeklassen sg 46. Det samme kan siges om moderen Thora v. Fichtenschlag, der heller ikke har nogen karriere at se tilbage på. Remo selv lagde mere overbevisende ud og fik en række fine placeringer på skuer. I 2008 blev han sg 21 i yngste klasse i Aachen, og derefter foretog han et gevaldigt spring, idet han i 2009 rykkede ind i VA som nr. 7 for dernæst året efter i 2010 at rykke helt op som VA 2. Det må siges at være en hurtig opstigning i graderne. Det bliver så spændende at se, om han holder, hvad der forventes af ham. Foreløbig lægger han flot ud med at stille en ganske stor afkomsgruppe på et meget tidligt tidspunkt. Hans hvalpe er så unge, at de kun dækker et tidsrum på ganske få uger. Alligevel har han formået at stille en gruppe, der overbeviser ved sin kvalitet. I yngste hanner brødrene Omen og Opus v. Radhaus hhv. sg 2 og sg 8, desuden sg 6 Sem del Seprio og sg 24 Dano v.d. Piste Trophe samt flere gode tæver. Han har et bemærkelsesværdigt flot indeks.


Gigolo v.d. Bärenschlucht
Gigolo er en Zamp v. Thermodos sønnesøn over Ole v. Fichtenschlag, der ikke selv har gjort karriere. På modersiden bærer Gigolo Ghandi v. Arlett. Han startede som sg 14 i yngste klasse i Aachen og blev året efter V 5. På det tidspunkt lige fyldt 2 år. Han blev fra starten en populær avlshund, og kunne i 2010 fortsætte sin fremgang, idet han blev rykket ind i VA – klassen som VA 8. Han er en typefuld hund, der på bedste vis repræsenterer sin faderlinje. Aldersmæssigt har han endnu ikke kunnet stille en afkomsgruppe. Næste år må kunne vise noget om, hvad han kan præstere.


Ustinov v. Römerland
Ustinov er en søn af Quantum v. Arminius og dermed den tredje på top ti listen, der udgår fra Quantum, og det siger jo noget om, at det stadig er svært at få racen bredt ud, der er hele tiden en tilbøjelighed om at samle sig om tidens mest populære tophunde. Det betyder, at disse hunde ganske snart kommer til at stå som indavlsaner. Det søger man jo fra avlsledelsen til stadighed at modvirke blandt andet ved at fremhæve det, når hunde er helt fri for eller kun i begrænset grad er et resultat af indavl. Indavl kan have sine fordele men er af flere grunde også problematisk ikke mindst som her, hvor man ofte har med en udtalt vinklet bagpart at gøre. Ustinov har været meget flittigt udstillet og er en iøjnefaldende hund med god udstråling og flot præsentation. Han falder i øjnene ved sin meget stærke overlinje med høj mankeføring og viser dertil meget lange, effektive bevægelser. Det har indbragt ham flotte placeringer. Han var sg 6 i unghundeklassen i 2008. Året efter V 1 og i 2010 blev han VA 7. Han har i modsætning til faderen et udmærket indeks på 79 og han viser godt M/K. Det sidste er ikke noget, han kan have arvet fra sine forældre. Quantum har altid vist sig meget mådelig på det område, og moderen Kira v. Lacroz dumpede i 2003. Ustinov stillede på et tidligt tidspunkt et ret stor gruppe, som var tydeligt præget af faderen. Hvalpene var strakte med lange løbsknogler. Faderens gode mankeføring og dynamiske bevægelser gik igen.

Konkurrencehunde top 10 listen 2010:

Navn

HD-index (tysk)

Antal parringer

1. Zico v. Adelegg

75

48

2. Eliot v. Prevent

74

43

3. Javir v. Talka Marda

71

37

4. Bomber v. Wolfsheim

85

34

5. Olek v.d. Maineiche

83

33

6. Leon v. Staatsmacht

76

32

7. Zar v.d. Schiffslache

66

29

8. Jako v. Adelegg

74

27

9. Quintus Eqidius

81

24

10. Sid v. Haus Pixner

76

24Zico v. Adelegg
er en ganske ung hund, der fra starten har placeret sig stærkt. Han er fra januar 2007 og vandt 2½ år gammel sin første udtagelseskonkurrence. Et par måneder senere blev han sg 22 ved BSP. I 2010 vandt han endnu en udtagelse samt en FCI kvalifikationskonkurrence for derefter at slutte året med et par stærke placeringer. Først som nummer 2 ved BSP og dernæst nummer 13 ved Verdensmesterskaberne. Altså nærmest en flyvende start for den unge hund.
Hans far Vito v. Waldwinkel har selv været en meget benyttet avlshund, og han har i fire år fra 2005 – 2008 været på listen over de mest benyttede hanner fra brugshundelinjerne, og i 2010 kunne han stille med 4 stk. afkom til BSP. Vito er en søn af Tom van’t Leefdalshof. På modersiden går han over Ernst v. Weinbergblick tilbage til en af datidens store avlshanner Mink v. Haus Wittfeld. Zicos mormor går tilbage til endnu en avlskanon Fero v. Zeuterner Himmelreich


Eliot v. Prevent en meget mørkt pigmenteret hund, næsten helt sort kun med små aftegn. Det er den farvetype, man kalder bicolour. Han har stået på listen over de 10 mest benyttede de to foregående år og kan altså holde skansen igen i år. Han er kåret i klasse I med en god beskrivelse og fremhæves for sin gode middelstørrelse, pigment og arbejdsegenskaber. Han er fra 2005 og altså ikke helt ung mere, men har ikke til dato nogle konkurrenceplaceringer at fremvise. Faderen Hutch v.d. dunklen Zwinger har et par enkelte gange deltaget ved udtagelser. Heller ikke bedstefaderen Yoschy v.d. Döllenviese har haft en bemærkelseskarriere selv. Ikke desto mindre har begge været populære avlshunde. Hutch var selv blandt de 10 mest brugte i 2006 og 2007 og Yoschy lå i en periode på 6 år fra 1995 og fremefter med rigtig mange parringer, højest nåede han i 95 med hele 85. Moderen, der fører østtysk blod har ikke selv nogen konkurrenceresultater.


Javir v. Talka Marda har i de 3 sidste år ligget helt i toppen af listen. Dette år er han rykket lidt tilbage i rækken men har dog stadig et betragteligt antal parringer. Et tydeligt bevis på, at mange opdrættere finder ham interessant som avlspartner, men han kunne også i år mønstre 3 stk. afkom, der deltog ved BSP, og så er han jo desuden en hund med en usædvanlig karriere. Fra 2007 og fremefter har han ligget absolut i toppen af både udtagelser samt BSP og verdensmesterskaberne. Det rundede han så af i 2009 med at deltage på det tyske hovedavlsskue med en stor afkomsgruppe og blev samme år kåret som universalsieger. Et flot bevis på en alsidig schæferhund, der kan manifestere sig hele vejen rundt. Han er nu 7½ år gammel og ved at nå til enden af sin flotte karriere men stillede dog også i år op ved BSP, hvor han for første gang i meget lang tid måtte lidt ned i rækken. Han opnåede her en placering som sg 18.


Bomber v. Wolfsheim er en helsort endnu ret ung hund. Han er kåret i klasse I og beskrives som en langstrakt, meget opmærksom hund med særdeles godt kønspræg og flydende bevægelser. Han har ikke selv endnu præsteret noget ved større konkurrencer. Hans far er Vito v. Waldwinkel, der selv tidligere har stået på denne liste hele 3 gange. Tilbage i 2006 toppede han listen. Han er en søn af Tom van’t Leefdaalhof, en hund, der udover sin egen karriere, også har skabt sig et navn som en god nedarver. Han stod for eksempel bag flere deltagere ved det sidst afholdte danske DM, og på BSP var han farfar til hele 15 deltagere. På modersiden bærer Bomber Neck v.d. Maineche og Fero v. Zeuterner Himmelreich.


Olek v.d. Maineiche optræder for anden gang på denne liste. Han er efter Elute v.d. Mohnwiese og dermed en sønnesøn af Tom van’t Leefdalshof. Desuden har han en ret stor ophobning af Fero v. Zeuterner Himmelreich over T – kuldet v.d. bösen Nachbarschaft. Han deltog ved BSP i 2008 med en placering som sg 15. Senere har han deltaget ved en udtagelse og i 2010 blev han G 21 ved RSV’s Internationale Siegerprüfung


Leon v.d. Staatsmacht. Født januar 2007 og altså endnu en ung hund. Han omtales i sin avlskåring som udtalt selvsikker med arbejdsegenskaber over gennemsnittet., men han har endnu ikke deltaget ved udtagelseskonkurrencer. Han er efter tidligere verdensmester og BSP – vinder Asko v.d. Lutter.


Zar v.d. Schiffslache
En fem år gammel hund, der ikke selv har vist noget på konkurrencebanen. Han er endnu en søn efter Ellute v.d. Mohnwiese og han er desuden indavlet 5 – 5 på Yoschy v.d. Döllenwiese.


Jako v. Adelegg
Jako er nu kommet lidt op i årene. Han er fra 2003 og er med sine 8 år ved slutningen af sin karriere, hvor han så også har tiltrukket sig så meget opmærksomhed, at avlerne er blevet mere interesserede i ham, så han kan komme ind på leistungshundenes top ti. Det er ikke hans bygningsmæssige kvaliteter, der har kunnet friste, men han har placeret sig solidt i konkurrencerne. Han har siden 2006 været en flittig deltager og har 3 gange deltaget ved BSP med den bedste placering i 2010 som sg 17. Hans far Anouk v. Adelegg har ikke selv gjort sig bemærket, hvorimod hans broder Attaque har haft en flot karriere og toppede i 2003 med at blive Bundessieger og samme år nummer 2 ved VM. Brødrene er sønnesønner af Satoris Bodo. På modersiden har Jako Ernst v. Weinbergblick og fører her tilbage til Mink v. Haus Wittfeld.


Quintus v. Eqidius
En 5 år gammel hund, der ikke tidligere har været fremme på avlslisterne. Han går over Tyson v.d. Schiffslache tilbage over Olix v. Karthago. På modersiden fører han Aly v.- Vordersteinwald. Han har ved nogle udtagelser placeret sig rigtig flot. Ved BSP i 2009 blev han sg 42. Her havde han gode point i B og C men havde uheld i spor, hvor han bl.a. mistede 2 genstande. Han har ikke haft mange parringer før og derfor ikke så meget afkom. I Danmark har en datter Jabina Amanda II været placeret ved Danmarks bedste BHP 1 som nr. 17.


Sid v. Haus Pixner
Han er fra 2001 og går altså mod de ti år. Han har gennem tiden været en ret benyttet han. 2 gange i 2006 og i 2008 har han været blandt de ti mest brugte fra brugshundelinjerne. Hans faderlinje går tilbage til Greif z. Lahntal, og på moderlinjen fører han Mink v. Haus Wittfeld. Selv har han ikke haft en særlig stor karriere, han har deltaget ved flere udtagelser og har opnået en 15. plads ved BSP. Han har gennem de sidste år kunnet stille afkom, der har deltaget på BSP, og i 2009 stillede han hele 5 hvoraf de 3 var at finde blandt de 10 bedste.


Endy v. Karthago
Endy er en fem år gammel hund, der ikke tidligere har været fremme blandt de mest anvendte hanner. Han har heller ikke gjort sig bemærket på konkurrencepladserne. Hans far Janko v. Voerwerkwald har heller ikke en speciel karriere. Han går tilbage til Troll v.d. bösen Nachbarschaft. Heller ikke moderen Fenja v. Kap Karthago har særlige meriter. Hun fører Yoschy v.d. Döllenwiese og Half v. Ruhbachtal, og Endy er således indavlet 3 – 4,4 på T – kuldet v.d. bösen Nachbarschaft.


Hutch v. kalten Hardt
Hutch er endnu en søn af Karn v. Fegelhof. På modersiden fører han blandt andre Mink v. Haus Wittfeld og Fero v. Zeuterner Himmelreich. Han er fra 2005 og i 2008 og 2009 har han deltaget både ved det tyske hovedavlsskue og BSP. Han forsøgte igen i 2010 men opnåede ikke kvalifikation. Hans bedste resultat ved BSP var i 2009 med en placering som g 56.

ABR / jan. 2011

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2021 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden