Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

DM i BHP3 i Ringe 2009

Beskrivelse blodlinjer - Klik her...

DM 09

Nr. 1 Carsten Brandt med Jabina Oscia (Gringo v.d. Mohnwiese – Jabina Dighte)Faderen er en Tom van’t Leefdaalhofsøn med Jago v.d. Lindenhalle på modersiden. Tom var godt repræsenteret med 2 børnebørn og en datter, desuden fandtes han på modersiden hos flere deltagere. Han har selv haft en stærk karriere med flittig deltagelse ved konkurrencer i Belgien, og 2 gange har han deltaget ved WUSW/WM henholdsvis 1998 og 99. Heraf som vinder i 1999.  Moderen Digthe deltog selv og blev nr, 7, hun går over Jabina Lewis tilbage til Aly v. Vordersteinwald. Oscia, der nu er fire år, startede med en 10. plads ved Danmarks bedste BHP 1 i 2007. Siden har hun arbejdet sig støt fremad, med deltagelse ved udtagelser og DM i 2008 og sluttede året med at deltage ved IPO – DM med en placering som nummer 8. I år satte hun så kronen på værket ved at blive danmarksmester. 

Nr. 2 Claus Mouritsen med Satoris Micon (Olix v. Karthago – Satoris Luna) Sidste års DM – vinder, dette års nummer 2 med samme pointtal som vinderen. I det hele taget har han haft en imponerende karriere. Han startede med at blive Danmarks bedste BHP 1 i 2005. I 2007 blev han nr. 11 til DM og nr. 2 ved IPO – DM, året efter som nævnt DM – vinder. Derudover blev han nr, 4 ved WUSV WM og nr. 8 ved IPO WM begge gange i 2008, og selvfølgelig med stærke placeringer ved udtagelserne. Han er ikke alene, broderen Miro blev her i år nr. 6. Faderen har deltaget ved en del udtagelser og en enkelt gang ved BSP, hvor det dog ikke gik særlig godt. Moderen Luna er efter Okar v. Karthago BSP – vinder, en Ferosøn med gode karakteregenskaber, men som desværre også var kendt for dårlig nedarvning på HD – området. Mormor Satoris Mira er efter Satoris Tito fra det velkendte T – kuld.

Nr. 3 Alan Brettschneider med ChaDe’s Nato (Atenagårdens Tabo – ChaDe’s Tessa) Faderen har en imponerende karriere ved både svenske- og verdensmesterskaber. Han har deltaget 6 gange ved de svenske mesterskaber 5 gange som vinder, 1 gang som nummer 2. Her har konkurrencen måske nok ikke været så stor, og især i de første år var deltagerantallet lavt, men han har altså også kunnet gøre sig gældende ved WUSV WM, hvor han har deltaget 5 gange med følgende placeringer. 12, 3, 10, 4, 6. Det må vist siges at være en stærk karriere. Han stod i Danmark på dækstation en periode. (Se i øvrigt artikel om Tabo på ABR – hjørnet, ..\tabo\tabo.htm) Natos mor Tessa er efter Tom van’t Leefdaalhof med Kweos Bilbo og Robby v. Glockeneck på modersiden. Foruden Nato kunne hun mønstre yderligere 3 deltagere. Det var ChaDe’s Kalif, ChaDe’s Kichi og Hesselballes Baiko
Nato deltog også sidste år, hvor han blev nummer12.  

Nr. 4 Mai-Brit Nielsen med Bayogi Unik (Tom van’t Leefdaalhof – Satoris Yoga) Igen her en repræsentant for Tom, som var så godt repræsenteret ved dette DM. Det samme kan siges om moderens familie, idet morfaderen Aly v. Vordersteinwald også findes i stamtavlen hos en del af deltagerne. Mormoderen er Satoris Silla, der selv har deltaget ved DM 2 gange. Unik startede også sin karriere ved Danmarks bedste BHP 1, hvor hun blev nummer 17 i 2005. Derefter gik det fremad. Hun placerede sig godt ved 2 udtagelser og blev Danmarksmester i 2007. Ved verdensmesterskaberne samme år havde hun fine resultater i B og C mens det ikke gik på sporet. I 2008 deltog hun ikke, men kom så igen i år med en 4. plads ved DM. 

Nr. 5 Preben Meinert Rasmussen med ChaDe’s Timo (ChaDe’s Kazan – ChaDe’s Jalma) Faderen er efter Geronimo v.d. Petze, der selv har deltaget 3 gange ved BSP. Han fører tilbage i stamtavlen hunde som Frei v.d. Gugge, Greif z. Lahntal og Bernd v. Lierberg. Moderen Jalma har deltaget ved DM 1 gang. Timo kan selv se tilbage på en flot karriere. Nummer 3 ved DM i 2007, nummer 2 i 2008 og altså nummer 5 i 2009.  

Nr. 6 Martin Knudsen med Satoris Miro (Olix v. Karthago – Satoris Luna) er en broder til nummer 2 Satoris Micon. Også Miro har en fyldig karriere bag sig startende med en 10. plads ved Danmarks bedste BHP 1 i 2005, og derefter er det gået videre med deltagelse ved udtagelser, IPO – DM og BHP 3 – DM samt 2 gange ved FCI verdensmesterskaberne, hvor han i 2oo7 i Torino opnåede bedste placering i lydighed med 97 point. Ved DM er det blevet til en 6. plads i 2007, en 3. plads i 2008 og altså igen en 6. plads i 2009.  

Nr. 7 John Jabina med Jabina Digthe (Jabina Lewis – Jabina Frigga) Dighte kan udover sin egen karriere hævde sig flot ved at være moder til 2 af konkurrencens deltagere, vinderen Jabina Oscia og Jabina Freddie, der opnåede en 23. plads.

Selv har hun en smuk karriere. Hun har deltaget ved Danmarksmesterskaberne hvert år siden 2004, har for det meste har ligget med fine placeringer og 2 gange været nr. 7. I 2008 var hun IPO danmarksmester med 292 point. Faderen Jabina Falco, der var en velbygget grå han, deltog selv med succes gennem flere år. Han var vinder af IPO DM i 2000 og blev samme år nummer 8 ved DM og sluttede året ved at deltage ved både FCI og WUSV verdensmesterskaberne henholdsvis som nummer 25 med 277 point og nummer 51 med 271 point. De næste 2 år deltog han ved DM med en placering som nummer 8 i 2001 som bedste resultat og desuden ved FCI VM. Falcos far Aly v. Vordersteinwald har selv kun deltaget ved BSP en enkelt gang, men han var i sin tid en populær avlshund i Tyskland. En meget temperamentsfuld hund, der foruden sine øvrige egenskaber var kendt som en god nedarver af sunde hofter. Han går over Troll v.d. bösen Nachbarschaft tilbage til den berømte nedarver Fero v. Zeuterner Himmelreich. Digthes mor Jabinas Frigga fortjener også et ord med på vejen. I 1997 deltog hun ved DM og blev nummer 5, senere på året deltog hun ved FCI WM. I 1998 blev hun nummer 2 ved DM med 286 point og deltog desuden ved WUSV WM. Endelig deltog hun ved DM i 2000 men blev ikke placeret p.g.a. mistet spor. 

Nr. 8 Hugo Skov med Half v.d. Dellwiger Grenze (Pike v.d. Schafbachmühle – Taiga v. Musikanten Hof) Faderen den sorte Pike v.d. Schafbachmühle går tilbage til den bekendte nedarver Greif z. Lahntal. Pike har deltaget en enkelt gang ved BSP. Moderen går over Xato v.d. bösen Nachbarschaft Han har deltaget ved BSP 5 gange med den bedste placering som V 5 i 1995 og 1 gang ved FCI WM.Half selv gjorde sig bemærket ved sin avlskåring ved et særdeles effektivt og hurtigt forsvarsarbejde. Noget som han senere igen har demonstreret ved udtagelser, hvor han har haft gode placeringer. Han deltog ved DM i 2008 men havde ikke held med sporet, kom så igen i 2009 med en 8. plads. 

Nr. 9 Torsten Kleven med Franz v.d. Gewürzwiese (Lasco v. Westfalenspross – Liesel v. Karthago) Franz er en 6 år gammel tyskopdrættet hund, der her i landet har deltaget i et par udtagelser og altså blev nummer 9 ved dette års DM. Faderen Lasco v. Westfalenspross har igennem flere år været en efterspurgt avlshund. Han har deltaget i flere udtagelser og 2 gange ved BSP sidste gang i 2002, hvor han blev sg 39. 

Nr. 10 Erik Dalby med Peterlysens Iznogood (Boban van’t Heukske – Rowicks Chilli) Boban er en hollandsk opdrættet hund, der, inden han kom til Danmark, i sit hjemland deltog i en række mesterskaber og en enkelt gang ved WUSV/WM. Efter at han kom hertil deltog han en enkelt gang ved DM. Han fik nogle parringer og kunne dette år stille 2 sønner til DM. Han hævder sig ikke ved sine bygningsforhold men sin karakter og gode egenskaber. Hans stamtavle viser en kraftig ophobning af Greif z. Lahntal, idet han er indavlet på Greif 3,4 – 4,5.Moderen Rowicks Chilli går tilbage til den østtyske Robby v. Glockeneck. Chilli har selv været en flittig konkurrencedeltager. Hun har deltaget tre gange ved BHP 3 DM og tre gange ved SPH DM. Iznogood selv er endnu en ung hund, 3½ år ved dette års DM, men han har deltaget flittigt ved udtagelser og to gange ved DM, sidste år som nummer 13 og altså dette år som nummer 10. 

Nr. 11 Leif Svendsen med ChaDe’s Kalif (Basco v. Neckarursprung – ChaDe’s Tessa) Kalif er i lighed med sin bedstefader Nick v. Heiligenbösch en velbygget hund. Han er da også kåret i klasse 1. Han har deltaget ved DM og IPO DM i 2007, IPO DM i 2008 og igen ved DM her i 2009, hele tiden med gode placeringer. Han har altså en solid karriere allerede. Ved dette års DM deltog desuden hans søster Kichi. Faderen Basco har ikke en karriere at fremvise, hvorimod bedstefaderen Nick har flotte placeringer ved BSP., hvor han har deltaget 3 gange med de bedste resultater på V 3 og V 4. Han har desuden deltaget en enkelt gang ved WUSV/WM. Linjen rækker videre bagud til Timmy v.d. Bösen Nachbarschaft og Fero v. Zeuterner Himmelreich. Moderen ChaDe’s Tessa er efter Tom van’t Leefdalhof og bærer desuden Kweo’s Bilbo, der er en søn af Robby v. Glockeneck. Tessa er som sagt foruden at være mor til Kalif og søsteren Kichi også mor til nummer 3 ChaDe’s Nato og nummer 20 Hesselballes Baiko. Det må jo siges at være værd at bemærke: En  tæve, der kan stille 4 børn til et DM. 

Nr. 12 Niels Bay med Bøggild’s Cato (Kimbo v Karthago – Jabina Yassi) Faderen er en hund, der i sin fremtoning skæmmes af sine meget lyse aftegn og udtalt korte pels. På plussiden er et markant hanhundehoved. Han har deltaget et par gange ved BSP uden at nå de store resultater, men er en hund, der på grund af sit effektive greb og fasthed i biddet har skabt interesse om sig, og han har fået en del parringer på det grundlag. Faderen Theseus v. Karthago er en sønnesøn af Mink v. Haus Wittfeld, så her kommer Greif z. Lahntal, der også er godt repræsenteret ved dette DM igen ind. Kimbos far fører desuden Xando v. Karthago. Xando var vinder af BSP i 1990 og kom siden til Danmark en tid. Her var der dog ikke stor interesse for ham. Han er selv en efterkommer af Marko v. Cellerland. Catos mor Jabina Yassi er indavlet på Fero v. Zeuterner Himmelreich over Ferosønnerne Satoris Ero og Aly v. Vordersteinwald.
Cato startede sin karriere med at blive nummer 3 ved Danmarks bedste BHP 1, og har deltaget ved DM i 2008 som nummer 10 og altså igen i år som nummer 12. 

Nr. 13 Lars Ole Klejs med Jabina Bondo (Jabina Falco – Jabina Fila). Endnu en repræsentant for Aly v. Vordersteinwald. Falco er nemlig en søn af Jabina Lewis. Falco har som sagt mange meriter bag sig. Ved siden af gode resultater på banen er han en velbygget hund, der også er kåret i klasse 1. Falco bærer i øvrigt Nick v. Heiligenbösch på sin moderside, måske har det været medvirkende til gode bygningsforhold.
Moderen Fila, der ikke selv har en karriere bag sig, er en datter af Pike v.d. Schafbachmühle og fører således tilbage til Greif z. Lahntal.
Bondo selv er en 5 år gammel hund, der her deltog i sit første DM. 

Nr. 14. Robert Kahr med Jabina Dakka (Como v. Ruhrdamm – Jabina Nova) Med Dakka er vi ovre på en anden faderlinje efter Troll v.d. Bösen Nachbarschaft nemlig Alys halvbroder Yoschy v.d. Döllenwiese. Yoschy er en anden type end den lidt lettere Aly. Han er en type- og substansfuld hund. Han har ikke hævdet sig ved flotte placeringer på banen. Alligevel har han været en meget betydelig avlshund. Han deltog en enkelt gang ved BSP men med ringe resultat. Det siges om ham, at han var tung at arbejde lydighed med, til gengæld særdeles effektiv i sit forsvarsarbejde. Sønnen Amigo v. Bracheler See var i lighed med broderen Aron i en periode en del brugt i avlen. Aron stod en tid her i landet. Heller ikke han har nogen stor karriere at vise frem. Como har ikke deltaget i konkurrencer.
Med moderen har vi igen en af Jabinas tæver, der har en flot karriere bag sig. Nova har deltaget 3 gange ved DM, i 2004, 2006 og 2008. Hver gang med høje placeringer og 1 gang ved IPO DM med sg 7 som resultat. Desuden 1gang ved FCI Verdensmesterskaberne og 2 gange ved WUSV/WM med bedste resultat som sg 6 i 2006. Novas mor Jabina Frigga, der jo også er mor til Jabina Dighte, har som sagt selv haft en flot karriere med deltagelse ved både Danmarks- og Verdensmesterskaber.
Dakka er selv en ret ung hund. Lige knapt 3 år. Hun deltog her i sit første DM. Tidligere var hun med ved Danmarks bedste BHP 1 med en placering som sg 4.

Nr. 15 Martin Kristiansen med Bayogi Ximon (Boban van’t Heukske – Bayogi Ira)Endnu en søn af Boban van’t Heukske. Moderen Bayogi Ira er selv en hund uden meriter. Hun er efter en hollandsk opdrættet hund Magbert v. Blitzen Stein, ligeledes en hund uden nævneværdige resultater. Iras mor stammer fra en kombination med Aly v. Vordersteinwald som fader og Satoris Silla som mor. Silla har deltaget 2 gange ved DM med det bedste resultat som nr. 11 i 1998. Ximon, der nu er 5 år, har deltaget ved udtagelser gennem 3 år, men haft uheld. Til gengæld vandt han udtagelsen i kreds 81 med 285 point og blev altså nummer 15 ved DM i år. 

Nr. 16 Anette Nielsen med Caeto v. Haus Heldmann (Elias v. Alzener Forst – Leika v Dichterviertel). Faderen har 3 gange deltaget ved BSP, de 2 gange med høje placeringer. Han går tilbage over Half v. Ruhbachtal og Timmy v.d. bösen Nachbarschaft til Fero v. Zeuterner Himmelreich. Moderen har deltaget ved flere udtagelser. Det er 2. gang Caeto deltager ved DM. 

Nr. 17 Torben Hansen med Hulgaard’s Ella (Hulgaard’s Silas – Dj’appes Hippie) Faderen Silas fører på begge sider østtysk blod. Dels over Pa-Schacks Gozo, der er en søn af Robby v. Glockeneck og dels over moderen Smøgen’s Nana, der går tilbage til Lord v. Gleisdreieck. Ellas mor Hippie er efter Dusty v. Karthago, en hund efter hannen Dino v. Sylbacher Wald, der ikke fik særlig mange parringer. Han kunne måske have fortjent flere. Han var fader til gode dyr, blandt andre Asko v.d. Lutter. Linien er også af østtysk oprindelse, idet det Dino går tilbage til Pasha v. Glockeneck, der selv er et oldebarn af Bernd v. Lierberg. Hippies mor fører Aly v. Vordersteinwald. Selv har Ella gjort det godt med sine 5 år. Hun var nummer 10 ved Danmarks bedste BHP 1 og har derefter deltaget ved DM 2 gange.

Nr. 18 Søren Petersen med ChaDe’s Zuma (Iriac v. Ruhbachtal – ChaDe’s Unika) En hund med kendte dyr i afstamningen. Faderen Iriac, der over Aik v. Haus Cindy går tilbage til Anderl v. kleinen Pfahl og Mutz v.d. Pelztierfarm, har en flot karriere med flere gange deltagelse både ved BSP og WUSW/WM. De bedste placeringer opnåede han ved BSP, hvor han har været nummer 1, 3 og 4.
Moderen ChaDe’s Unika har ikke selv deltaget, men hun er til gengæld mor til 3 deltagere ved dette års DM nemlig foruden Zuma også ChaDe’s Vega og ChaDe’s Capo. Hun lægger sig altså lige i hælene på ChaDe’s Tessa, når det gælder antallet af deltagende børn ved DM..
Foruden i år har Zuma deltaget ved DM i 2006 og 2007, hvor han blev hhv. nummer 33 og nummer 8. I 2007 deltog han desuden i IPO DM med en 4. plads og ved IPO/WM med en 30. plads. 

Nr. 19 Kristen Michelsen med Jabina Yarus (Jabina Querry – Jabina Zenta)Faderen Querry er en hund med en bemærkelsesværdig karriere. Han varmede først op med en deltagelse ved DM i 2003, hvor han blev nummer 4. Derefter deltog han de følgende 3 år både ved DM og WUSV/WM hver gang højt placeret. Hans ringeste placering var ved WM i 2004, hvor han blev nummer 10, derudover har han ligget helt i toppen. Hans bedste placeringer er nummer 2 ved WM i 2005 og Danmarksmester i 2006.
Den liste kan moderen ikke måle sig med, men hun er bestemt heller ikke et ubeskrevet blad. Hun har deltaget 3 gange ved DM med den bedste placering som V 3.
Yarus har med sine godt 5 år været med en del gange. Han deltog ved DM og IPO DM i 2007, kom ikke med i 2008 men var tilbage på banen i 2009.  

Nr. 20 Bo Nielsen med Hesselballes Baiko (Satoris Gator – ChaDe’s Tessa)

Baikos forældre er velkendte. Satoris Gator går over Kimbo v. Karthago tilbage til Mink v. Haus Wittfeld. Kimbo har 2 gange været parret med Satoris Elba med vellykket resultat. Foruden Gator har brødrene Gary og Gasko deltaget ved VM og i en gentagelsesparring har Satoris Saro, der står i Tyskland, haft flotte resultater hhv. nummer 6 og 87 ved BSP og nummer 3 ved WUSV/WM. Broderen Seno har deltaget ved både DM i BHP 3 og SPH/DM.
Moderen ChaDe’s Tessa kan som omtalt stille med hele 4 børn som deltagere ved dette års DM.
Baiko, der nu er knapt 4 år, deltager her for første gang ved DM. 

Nr. 21 Jens O. Hyldvang med Hajen Naps (Xiggo v. Haus Sevens – Hajen Yo-Yo)Faderen Xiggo er en af Tom van’t Leefdalhofs efterkommere, som ikke selv har gjort sig bemærket.
Moderen Yo-Yo har heller ingen konkurrenceplaceringer. Hun er efter den anerkendte belgiske Troll v. Haus Melinda, der hele 5 gange deltog ved WUSV/WM. Yo-Yos mor fører over Gotthilf v.d. Kine Fero v. Zeuterner Himmelreich.
Naps, der nu er 6 år, deltog ved Danmarks bedste BHP 1, hvor han opnåede en 4. plads og altså nu igen i år ved DM. 

Nr. 22. Mette Møller Larsen med ChaDe’s Kichi (Basco v. Neckarsprung – ChaDe’s Tessa)
Hun er søster til nr. 11 Kalif og selv en trænet DM deltager. Nr. 7 ved IPO DM i 2007, deltager ved både DM i BHP 3 og IPO DM i 2008 og altså nr. 22 i år.

Nr. 23. Vibeke Mølgård Nielsen med Jabina Freddie (Basco v. Haus Heldmann – Jabina Dighte)
Faderen Basco har deltaget både ved BSP og WUSV/WM men linjen er nok bedst kendt gennem Bascos far Dago v. schwarzen Pegasus på grund af dennes berømte søn Javir v. Talka Marda.
Moderen Digthe, selv deltager, er beskrevet ovenfor.
Freddie er endnu ikke fyldt 3 år. Han startede i 2008 med at vinde Danmarks bedste BHP 1 og har i år deltaget ved 3 udtagelser inden DM, den ene gang som vinder, den anden gang som nummer 5. 

Nr. 24. Xenia Kruse med Ängbacken’s Sultan (Kalle v. Pendel Back – Satoris Yolli)
Faderen Kalle har deltaget ved en del udtagelser og 2 gange ved BSP. Han går tilbage til Fado v. Karthago og Harro a.d. Lechrainstadt.
Moderen Yolli er en velsnittet tæve kåret i kl. 1. Hun har deltaget et par gange ved svenske mesterskaber og er søster til Satoris Yoga, der er mor til sg 4 Bayogi Unik, altså en datter af Aly v. Vordersteinwald og Satoris Silla.
Også Sultan er blandt de mange, der har startet deres egentlige karriere ved Danmarks Bedste BHP 1. Det gjorde han i 2006, hvor han vandt konkurrencen. Derefter deltog han ved DM i 2007, og også ved en række udtagelser i 2008, uden dog at opnå point nok. Det lykkedes så i 2009. 

Nr. 25. Leif Jacobsen med Bayogi Eico (Gandalf v. Oberhausener-Kreuz – Bayogi Nabi)
Gandalf går over en række hunde tilbage til Marko v. Cellerland. Han har deltaget en enkelt gang ved BSP.
Moderen Nabi er en datter af Atenagårdens Tabo og Bayogis Yoga.
Eico er endnu ung kun 3 år og deltager for første gang ved DM.

 Nr. 26. Lars Engdahl med Haenk von der Klus (Enno v. Aurelienborn – Dora von der Klus)
Faderen Enno er endnu en hund efter Aly v. Vordersteinwald, som er så tit repræsenteret ved dette DM. Han har Marc v. Herculesblick på modersiden. Enno har flotte resultater bag sig. Han har deltaget 4 gange ved BSP med de bedste resultater som V 7 og V 5 og desuden ved WM, hvor han blev Sg 6.
Moderen Dora har en stamtavle, der foruden kendte brugshunde indeholder flere højavlshunde.
Haenk, der nu er 7 år har deltaget i en del udtagelser samt foruden dette års DM også 2 gange ved IPO DM. 

Nr. 27. Per Hjorth med Uta v. Cap Arkona (Bac v. Garreler Land – Mona v. Cap Arkona) 
Faderen Bac, der er efter Iriac v. Ruhbachtal, har deltaget en enkelt gang ved BSP og flere gange ved de tyske sporhundemesterskaber.
Uta, der er 5 år, deltager i år for første gang ved DM.. 

Nr. 28. Pia Knudsen med Hajen Qnop (Kimbo v. Karthago – Hajen Vimse)Moderen Vimse, der fører Rasko v. Karthago og Fero over Gotthilf v.d. Kine, har ikke deltager ved konkurrencer.
Qnop, der er 5½ år, blev nummer 5 ved Danmarks bedste BHP 1 i 2006 og deltog i år for første gang ved DM. 

Nr. 29 Kirsten Glud med Satoris Oliver (Satoris Scifo – Satoris Lenta)
Scifo, der er efter Yoschy v.d. Döllenwiese, har selv deltaget ved DM 3 gange.
Lenta går over Okar v. Karthago, og Oliver er således indavlet 4 – 3 på Fero.
Oliver, der er knapt 6 år, blev nummer 2 ved Danmarks bedste BHP 1 i 2006, og har siden deltaget ved udtagelser og i år ved DM. 

Nr. 30 Jan Carlsen med Caos v.d. Döllenwiese (Till van Tiekerhook – Taiga v.d. Döllenwiese) Döllenwiese)
3½ år gammel deltager Caos for første gang ved DM. Hans far en Yoschy Döllenwiese – søn har deltaget i et par udtagelser.

Nr. 31. Bettina Carlseng med ChaDe’s Atos (ChaDe’s Kalle – ChaDe’s Aino)
Atos er knapt 7 år. Han har deltaget med svingende resultater ved udtagelser og de sidste 2 år ved DM. Første gang uden resultat. I 2008 deltog han ved IPO DM. Faderen ChaDe’s Kalle er en søn af Fiasko v. Gebrüder Grimm, som flere gange har været brugt i kennel ChaDe. Kalle har deltaget 2 gange ved DM. Moderen Aino er efter Pa-Schacks Gozo fra det berømte G – kuld. 

Nr. 32 Patricia Funnell med Hajen Xanthos (Jabina Querry – Hajen Diff)
Xanthos er 4½ år og har deltaget ved udtagelser i 08 og 09 samt her ved DM. Han har berømte hunde i sin stamtavle. Querry er indavlet på Fero, og moderen fører Tom van’t Leefdaalhof og Gotthilf v.d. Kine.
Xanthos deltog ved udtagelser i 2008 og igen i år, hvor han opnåede point til deltagelse ved DM. 

Nr. 33 Allan Maindal med ChaDe’s Vega (ChaDe’s Xaro – ChaDe’s Unika)
Vega har velkendte forældre. Moderen Unika har som nævnt 2 andre børn med ved dette DM (Zuma og Capo), og faderen Xaro er en af de hunde, der kan møde med en virkelig buket af flotte resultater. Han har deltaget 5 gange ved DM heraf 2 gange som vinder, to gange ved WUSV/WM med en 4. plads som bedste resultat og en gang ved FCI/WM. Man kan læse mere om Xaro, der er en søn af Fiasko v. Gebrüder Grimm, på ..\carlseng_xaro\carlseng_xaro.htm under ABR Hjørnet i artiklen: Jens Carlseng med ChaDe’s Xaro.
Vega er knapt 4 år og deltog foruden ved DM i år sidste år ved DM og IPO DM med hhv. nr. 8 og 10 som resultat. 

Nr. 34 Rikke Marstrand Hummel med Troldbjerg Evil (Troldbjerg Jasho – Troldbjerg Frenzi)
Evil er 5 år gammel. Han har foruden ved DM i år deltaget ved en enkelt udtagelse. Hans far, der over Gent od Policie og en række østeuropæiske hunde går tilbage til østtyske Ingo v. Rudingen, var en særdeles velbygget hund, der ikke har deltaget ved udtagelser. Hans mor, også en velbygget tæve efter Yoschy v.d. Döllenwiese, var i sin tid en succesrig konkurrencehund, der deltog ved DM 4 gange med en 3. og en 4.plads som bedste resultat og desuden en gang ved WUSV/WM. 

Nr. 35 Anne Dorthe Bryde Nielsen med Jabina Hirse (Hannes v. Spadener Holz – Jabina Nille)
Hirse deltager for første gang i år. Hendes fader er et ubeskrevet blad. Han går over Quax v.d. Fasanerie tilbage over Wanko v.d. Maaraue til Bernd v. Lierberg. Moderen Nille er ligesom Jabina Dighte en datter af Jabina Frigga. Hun er som mange af kennelens tæver selv en prøvet konkurrencehund med 3 gange deltagelse ved DM og en 5. plads som bedste placering. 

Nr. 36 Nellie Heilskov Sørensen med ChaDe’s Capo (Atenagårdens Tabo – ChaDe’s Unika)
Gennem moderen en halvbroderen til ChaDe’s Vega. Capo deltager for 3. gang ved DM. 

Nr. 37 Johannes Stie med To-Slow Enzo (Jabina Querry – To-Fast Katla) For Enzo var dette ikke dagen. Han havde ellers haft fine resultater ved udtagelser med en første og en femte plads, men her havde han altså besluttet ikke at samarbejde.

ABR / 2009

Beskrivelse blodlinjer - Klik her...

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2019 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden