Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

Kursus i klikkertræning

Tekst & fotos: ABR

Lørdag d. 16.08 holdt kreds 10 - Hjørring kursus i klikkertræning. Connie Guldberg Christiansen havde taget turen fra Aarhus for at indvi kredsens medlemmer i denne træningsforms mysterier. Det er jo ikke noget nyt som sådan. Metoden har været kendt længe, og vi har også i kredsen set, at det kan føre til meget fine resultater, men i praksis er det en ny måde at træne på.
En del har nok anskaffet sig en klikker og forsøgt sig lidt på amatørvis, men det skulle vise sig, at der er langt fra denne tilfældige måde at bruge en klikker på og så den helt præcise måde, der fører til de gode resultater, der gør, at man kan interessere sig for metoden.
Der findes en stor mængde litteratur om emnet, og meget af den er ikke altid lige nem at gå til. Det kan være svært og også kedeligt at komme til rette med alle de psykologiske begreber og svære fremmedord, som meget af litteraturen er fyldt med, når det man har brug for er praktiske anvisninger på, hvordan man på en god måde får sin hund trænet.
Derfor er det godt med et kursus, hvor man kommer i marken og får prøvet at arbejde med sin hund under kyndig vejledning.
Men lidt teori er det gavnligt at have kendskab til. Et af begreberne er oberant indlæring. Det lyder fremmedartet, men betyder i virkeligheden blot, at man skal skabe en situation, hvor ens hund tilbyder adfærd, som man kan belønne den for. Altså at hunden opfordrer føreren til træning.
Man skal starte med at betinge klikket på belønning. Det gør man nemt. Man klikker og giver en godbid. Det skal ikke ske mange gange, før hunden forbinder de to ting. Det næste er, at man kræver en adfærd, før man belønner.
Man må have tålmodighed og vente, til hunden gør en ting, man kan belønne, så klikker man og belønner. Det forstår hunden ikke noget af første gang men med gentagelser, dannes et mønster, så tingene kobles sammen.

Fig. 1 Greta er uopmærksom og optaget af noget andet.


Fig. 2 Greta er stadig uopmærksom på føreren, nu er den optaget af at snuse.


Fig. 3 nu kommer hun hen mod føreren, og er man på et begyndertrin, skal man klikke allerede her, for nu er den i gang med det rigtige nemlig at rette sig mod føreren. Det er et trin på vejen, og det skal belønnes.


Fig. 4 nu har hun udført en ønsket handling, den får et klik og venter på sin belønning. Læg mærke til i fig. 3 at føreren holder begge arme nede, klikkeren er bag ryggen. Det er fristende at lade en hånd gå ned i posen med belønninger, men det er forbudt, det opdager hunden strakt, og det er et forkert signal.
 


Kursisterne var delt i hold på to, så den ene havde sin hund i bilen og stod imens og iagttog og gav eventuelt råd og kritik, og så skiftede man om, således at hver periode var ganske kort.

Næste skridt er, at hunden skal lære at tilbyde en adfærd man kan belønne. Hertil kan man bruge en papkasse.Det, der foregår her, er, at hunden selv gør et eller andet i forbindelse med kassen. Det kan være at lægge en pote på kassen, det kan være at gå op på den eller stikke hovedet ind i den, hvis den måske ligger ned, eller lignende. Når hunden har gjort det, man vil have den til, giver man klik og belønner. Så bringer man hunden ud af situationen og gentager øvelsen. 5 gange gentages øvelsen, ikke mere. Nogle hunde fatter ret hurtigt, at her er en situation, hvor der forventes noget af den, og at det hænger sammen med en belønning, og så foretager de sig forskellige ting, nogle sætter sig, andre lægger sig, og nogle gør det, man vil have dem til nemlig noget i forbindelse med kassen.


Det kan i nogle tilfælde kræve stor tålmodighed indtil hunden bliver indstillet på oberant adfærd. Her ender Gaia op med at kigge på føreren og måske vente på et udspil fra ham, mens Hennings hund og Togo blot sidder og venter.
Her finder Taiga ud af, at det giver bonus at lægge poten på kassen.
Kassen gav anledning til mange forskellige situationer.
Her er en kraftig opfordring til belønning.
 

Centa er i gang med kassen men finder så ud af, at Helge har hånden i lommen.
 Togos arbejde inspiceres af Connie.

 


Den mest brugte belønning i dette arbejde er jo godbidden, som jo helst skal være så indbydende som muligt og gerne ikke den samme hele tiden, men bolden er jo også en gammelkendt form for belønning. Det er samtidig nok den belønning, hunden sætter størst pris på, men den kræver lidt mere teknik, og det kan sinke arbejdet ganske meget, hvis man ikke lige kan få bolden fra hunden, når man har belønnet. På sidste billede er der kommet kontrol over situationen.
Her har Cato godt fat i bolden og lægger an til en omgang tovtrækning, men det hjælper at slappe snoren. Man skal dog ikke fjerne bolden i et snuptag, for så kan man begynde forfra. På sidste billede er der kommet kontrol over situationen.
 


Efter de indledende omgange fortsatte arbejdet med indøvning af grundelementer, så den videre træning kunne fortsætte i retning af prøveprogrammet. Der blev taget hul på sid og dæk og optakt til apportering samt fri ved fod.

Her indøves en dækøvelse
 

Her laver Signe en opmærksomhedsøvelse med Dora.
 

Fri ved fod startedes med at gå baglæns og belønne, og det kan ende sådan her.


Her er Dora og Kastanje i gang med det samme.

 Hele forløbet viser Heidi her, hvor man starter med at fange hundens opmærksomhed, begynder at gå baglæns, for derefter så småt dreje sig mod hunden og til sidst fortsætte fremad.
 

Her indledes apporteringen med at hunden præsenteres for en genstand. Hvis den viser interesse og reagerer, er det en fin start, og den belønnes. Derefter fortsætter man gennem en lang række trin, indtil hunden kan hente apporten og aflevere den korrekt. Metoden er ikke ny. Det kaldes baglænskædning, fordi man begynder ved afslutningen af øvelsen og bygger på frem mod starten.
 


Dermed var man nået til enden af øvelsesrækken og kunne slutte dagen. Det var en lang dag, og både hunde og førere var ved at være godt brugt mod slutningen, men det var en givende dag med en kyndig instruktør, der var grundig og omhyggelig i sit arbejde, og som gav mange gode oplæg og masser af råd om metoder og øvelser, der vil kunne bruges fremover. Nu er der noget at begynde på og noget at arbejde videre med. Det er også nødvendigt, for om en tre måneder kommer Connie igen og kontrollerer, om det er gået i den rigtige retning.
Der var også tilmeldt tilskuere, der fulgte med fra sidelinien hele dagen. Til slut slapppes der af på terrassen i det gode vejr, der også satte sit præg på en god dag.

ABR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2021 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden