Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

Mod og Kampdrift.

Afholdelsen/afviklingen af mod og kampdriftprøve på BSZS og HAS har altid været et diskussionsemne. Det har sine tilhænger og modstandere og imellem disse to yderpunkter står nogle, der er mere eller mindre valne, men argumentet for prøven er, at den er af værdi for at kunne bedømme hunden i sin helhed. For en brugshunderace er det vigtigt at sørge for at bevare brugsegenskaberne, og netop her ved et stort arrangement og synligt for alle, er der mulighed for at vurdere, hvad de enkelte hunde indeholder og lade det indgå i en samlet vurdering ved valg af avlspartner.

Det har en lang tradition i moderlandet. Vi skal helt tilbage til slutningen af 60’erne for at finde begyndelsen. Første gang, man afholdt Schutzdienst, var der mandefald, men nogle og blandt dem brødrene Bodo og Bernd v. Lierberg klarede skærene og de 2 nævnte endda med bravur. Derefter var man klar over betingelserne, og nu blev der selvfølgelig trænet i disciplinen.

Igennem årene er det i højere og højere grad blevet en del af BSZS, der tiltrækker sig opmærksomhed og mange tilskuere er at finde på bænkene hele den lange fredag, hvor der afvikles Schutzdienst.

Mange af de deltagende hunde gennem tiden har klaret sig pænt, enkelte har fremhævet sig, men en del har og også nu til dags blot klaret skærene til husbehov. Dommerne har været ganske large i deres bedømmelse, og nogle hunde er kommet ganske billigt til betegnelsen ausgeprägt. Det har man fra avlsledelsens side vel nok valgt for at det ikke skulle gå for meget ud over nogle hunde med stort eksteriørt potentiale. Den vurdering har jo ikke været med til at højne driftniveauet hos de såkaldte højavlshunde, men på den anden side, har der jo til stadighed været mulighed for, at opdrættere, der havde dette på deres program, kunne gøre deres iagttagelser og vælge avlspartnere derudfra.

I den seneste tid er der sket en bevægelse på området. Med Reinhard Meyer som Bundeszuchtwart har avlsledelsen bevæget sig i en retning, hvor man dels ønsker at gå imod en overtypning i racen og dels at styrke det, der har været racens adelsmærke de gode brugsegenskaber. De første tiltag kom med forlydender om, at man nu ikke kunne påregne en topplacering, hvis ikke ens hund kunne vise et fornuftigt forsvarsarbejde. Dernæst indførte man, at de hunde, som dommeren fandt, havde lavet det bedste arbejde, blev specielt fremhævet i SV’s reportage med beskrivelse som: Fremragende resultat ved TSB prøven (top 10).
Nu kommer man så med endnu et tiltag til styrkelse af denne linje. Nedenfor følger en oversættelse af en opsætning fra SV.

ABR / aug. 2011

Forsvarsarbejde på
Bundessiegerhauptzuchtschau målt på en værdiskala.


For bedre at kunne vurdere TSB prøvningen på Bundessiegerhauptzuchtschau og for at kunne uddybe bedømmelsen besluttede Avlsudvalget ved sin samling i forbindelse med dette års arrangement i Nürnberg, at man ved siden af den almindelige vurdering også ville tilføje værdital. Det er ønsket med dette pilotprojekt at skabe mere gennemsigtighed og mulighed for at give en omfattende beskrivelse af det viste arbejde.

Overfald fra skjul

5
Viser sig absolut i hånden under fri ved fod frem til overfaldet, slipper straks på en enkelt kommando, ingen efterbiden eller støden.

Reagerer spontant, målrettet, direkte, overbevisende, særdeles god hårdhed, tæt bevogtning.

Absolut effektiv, hurtig, hård, sikker, rolig, fuldt bid i alle faser af forsvarsarbejdet.

4
Går lidt foran i fri ved fod, en ekstra kommando og/eller slipper tøvende eller meget tøvende, eller hvis den efter første kommando efterbider let eller støder.

Reagerer hurtigt og overbevisende med god hårdhed og god bevogtning.

Godt greb, ikke helt fast og/eller urolig i enkelte faser i forsvarsarbejdet.

3
Går meget frem i fri ved fod og/eller har brug for ekstra kommandoer, slipper først på 2. kommando, efterbider flere gange og/eller belaster figuranten. Hundefører-hjælp?

Reagerer let tøvende, skal vise mere tempo og vægt, bremser, viser kun ret god hårdhed, kun ret god bevogtning.

Yderligt greb, skal vise sig mere effektiv og rolig, indskrænkninger i effektivitet, holder ikke det første greb ordentligt eller glider ud.

2
Går meget foran og/eller slipper trods flere kommandoer kun tøvende og efterbider desuden, stærk førerhjælp.

Reagerer meget tøvende, ubeslutsomt, bremser meget, bider kun tøvende, meget uopmærksom i bevogtningen.

Yderst dårligt, løst greb, meget uroligt, svagt, virkningsløst.

1
Er ikke i hånden, slipper ikke efter 3. kommando

Bider ikke

Afværgelse af angreb fra hvilestilling (modprøve)

5
Sidder roligt indtil den sendes, slipper på en enkelt kommando, ingen efterbiden eller støden.

Reagerer hurtigt, målrettet, direkte, overbevisende, særdeles god hårdhed, effektiv bevogtning.

Absolut effektiv, hurtig, hård, sikker, rolig, fuldt bid i alle faser.

4
Lidt urolig indtil den sættes i gang, slipper tøvende på 1. kommando, eller hvis den slipper hurtigt da efterbider eller støder.

Reagerer hurtigt og overbevisende, god hårdhed, god bevogtning.

Godt greb, ikke helt fuldt bid og/eller lidt urolig i enkelte faser.

3
Tydeligt urolig inden den sendes, førerhjælp, slipper først ved 2. kommando, efterbider flere gange og/eller belaster figuranten. Førerhjælp?

Reagerer let tøvende, skal vise mere tempo og pågåenhed, bremser, viser ikke nok hårdhed hårdhed, ikke effektiv bevogtning.

Dårligt greb, det skal være dybere og mere roligt, indskrænkninger i effektivitet, holder ikke det første greb fast nok eller glider ud, bider dog ind.

2
Får førerhjælp ved startslipper først ved 2. kommando og da tøvende og efterbider gentagne gange, stærk førerhjælp.

Reagerer stærkt tøvende, ubeslutsomt, bremser kraftigt, bider kun tøvende og næsten fra stående, meget uopmærksom og ikke pågående i bevogtningen.

Yderst dårligt greb, meget uroligt, svagt, virkningsløst.

1
Reagerer ikke, forfølger ikke, bider ikke.

Ordforklaringer BSZS:
Bundessiegerhauptzuchtschau = det tyske hovedavlsskue
SV: Schäferhundeverein = den tyske schæferhundeforening
TSB: Trieb, Sicherheit, Belastbarkeit = drift, sikkerhed, belastbarhed
Schutzdienst. = forsvarsarbejde
Bundeszuchtwart: = betegnelsen for den tyske avlsrådsformand


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2019 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden