Tilbage til ABR - Hjørnet
Artiklerne er beskyttet af ophavsret - © ABR
 

Ulv i hundeklæder.

Forskningen bringer hele tiden nyt, nogle gange ganske overraskende.
Vi har altid været vant til, at udviklingen er gået fra ulv til hund, og man har også af og til talt om, at der senere i udviklingen er krydset ulveblod ind i hunde igen. Det modsatte har ikke været noget man har tænkt på eller forestillet sig. Nu kan man imidlertid på www.experimentarium.dk , der bringer nyt om forskning på mange forskellige områder læse en artikel af biolog Morten Busch om dette emne. Den fortæller ikke alene, at en sådan tilbagekrydsning har fundet sted, men også, at den grå farve, der jo er den oprindelige i ulve/hundeslægten, og som af mange anses for et tegn på en oprindelig sundhed og robusthed, i virkeligheden ikke, når det gælder styrken af immunforsvaret, kan måle sig med den sorte farve.

Historien, der bygger på arbejde af amerikanske forskere ved Stanford Universitetet, fortæller, at sorte ulve, som næsten udelukkende findes i Nordamerika, evolutionært i høj grad har udkonkurreret de lyse ulve i skovområder. Det viser sig, at de har arvet vigtige gener fra hunde. Forskerne har indsamlet DNA fra 41 sorte, hvide og grå ulve i canadisk Arktis og 224 sorte og grå ulve i Yellowstone National Park og har sammenlignet materialet med almindelige hunde og grå og sorte prærieulve.

Det viste sig, at de sorte ulve for tusinder af år siden havde arvet en genetisk fejl fra hunde. En fejl, der er ansvarlig for hundes sorte farve, og altså også for ulvenes. Den genetiske fejl gør, at ulve ikke længere blot er grå men i nogle tilfælde også sorte. Det viste sig også, at det ikke blot var et spørgsmål om udseende men også for muligheden for at overleve.

Biologer har længe haft mistanke om, at den sorte pels var særlig fordelagtig for skovulve, de var blot ikke klar over, på hvilken måde, men det menes nu, at dette særlige gen er medvirkende til at forhindre infektioner og betændelse.
Det var en virkelig overraskelse at opdage, at et husdyr kunne gavne et vildt dyr i dets naturlige omgivelser. Den amerikanske hund, som ulvene står i gæld til, nedstammer fra europæiske hunde men er for længst uddød. Alligevel lever de første amerikanske hundes gener nu videre i den sorte ulv.

ABR / aug. 2011

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2019 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden