Tips / Råd

 
 

Tips / Råd

 

FLOKDYRET

Ulvene bruger en del af deres tid på at beholde eller højne deres status i flokken. Selvom rangordnen er bestemt på et tidligt tidspunkt, kan den ændres. Ændringer i rangordnen er mest iøjefaldende, når flokken mister et medlem, eller hvis det lykkedes en fremmed ulv at slutte sig til flokken. 

Den mest almindelig måde at hævde sin rang på, er gennem kropssproget. Når en ulv møder et flokmedlem med en lavere rang, passerer den overlegne ulv den anden med rejste ører, høj haleføring og vægten lagt på forkroppen. Den anden ulv viger for den og viser et underlegent kropssprog: Ørene tilbage, lange mundvige, lav haleføring, undgår direkte øjenkontakt osv. Alvorlige slagsmål er ekstremt sjældne. En af rangordnens vigtigste funktioner er jo at hæmme og dæmpe aggressionerne i en flok. Alle kender hinanden og ved på forhånd, hvem der viger for hvem. 

Ulven hævder også sin status gennem tilfældige forbud. Med et fast blik eller en knurren kan den forbyde andre at tage et bestemt ben, gå hen til en bestemt plads osv. Efter et stykke tid går den derfra og virker helt uinteresseret i, at en anden tager benet eller den forbudte liggeplads. 

En måde at øge sin status på, er at forsøge at tage initiativer. Jo flere gange en ulv får flokken med sig, jo højere rang opnår den. Tænk over det, næste gang du pr. automatik gør noget for din hund. F.eks. åbner døren, når den skraber på den for at komme ud eller giver den mad eller klap og kæl, fordi den gør eller piver. 

Ændringer i hundeejerens familie som f.eks., at der kommer et barn, en ny kæreste, hund eller lignende, kan føre til, at hunden forsøger at øge sin status i flokken. Også konflikter som skænderier kan få hunden til at forsøge sig. Fortæl lige det til din mand/kone eller kæreste. Og tænk over det, næste gang I har skændtes, og hunden så ikke vil komme, når der bliver kaldt på gåturen. 

Problemer af den art løses IKKE ved at hævde sin dominans gennem aggressivitet. Aggressivitet er et afstands-øgende signal, som splitter flokken. Problemet løses ved at øge styringen af hundens aktiviteter. Tag initiativ til kontakt, til leg, til at lave sjove cirkuskunstner, lukke hunden ud i haven, når du vil - ikke når den plager osv. Det er også vigtigt, at du handler på samme måde hver gang, er vedholdende, afdæmpet, rolig og velafbalanceret. 

Du skal ikke fuldstændig fratage din hund retten til at tage initiativer - det er unaturligt. Giv den i stedet nogle acceptable roller. Hvis din hund gør foran døren, når der kommer fremmede, så lær den kun at gø f.eks. to gange.

Det er ingen god løsning fuldstændig at fjerne en adfærd, som er naturlig (hunden gør for at gøre flokken opmærksom på, at der er fremmede, som trænger ind på territoriet), eller som hunden er meget motiveret for at udføre. Giv i stedet den uønskede adfærd en acceptabel form. 

Knurren ved madskåle, kødben, legetøj eller andre ressourcer, som hunden opfatter som vigtige, bliver tit håndteret forkert. Man siger, at det er fordi, hunden vil bestemme, at den er dominerende eller vil højne sin status i flokken. Det vil den ikke. Tværtimod. Hunden knurrer og vogter, fordi den ikke har tillid til os. 

Ofte har sådan en hund som hvalp været igennem et "træningsforløb", hvor familien jævnligt har fjernet madskålen, mens dens spiste. Eller taget kødben, legetøjet eller andet fra den. Når den har knurret, har den fået skæld ud eller det, som er værre. "Vi skal jo kunne tage alt fra den, fordi den kan komme til at spise noget, som er farligt for den". Sådan lyder forklaringen altid. Og det er fuldstændig rigtigt, at vi skal kunne tage ting fra vores hunde. Men dette "træningsforløb" er den direkte vej til et alvorligt adfærdsproblem, som i hvert fald kan ende med, at hunden bider. Når en hund tilstrækkelig mange gange har fået skæld ud for at knurre, forsvinder denne adfærd, og hunden bider "uden varsel". Den må jo ikke knurre og kan derfor ikke advare først. 

I naturen respekterer alle uanset rang, når et flokmedlem har et ben eller en anden ressource. Kun i situationer med stor mangel på føde, kan et medlem med højere rang finde på at bruge sin dominans til at tage noget fra et medlem med lavere rang. Det er derfor meget unaturligt for en hund, at vi tager noget fra den uden at give den noget andet. 

Vi skal lære vores hunde, at vi ikke udgør en trussel. Mens hunden er hvalp, laver du en masse bytte-øvelser med den. Byt det stykke legetøj, den leger med, med et andet, som den har lige så meget lyst til. Eller en lækker godbid. Byt benet med et andet lækkert ben. Hav den regel, at du ALDRIG tager noget fra hvalpen, uden den får noget igen, som den lige så gerne vil have. Den regel skal gælde resten af hundens liv. 

Også situationen med madskålen skal trænes. Gør dit ophold ved hundens madskål til noget rart. Sæt dig ned ved siden af den, mens den spiser. Brug dæmpende signaler som at smaske, kigge væk fra. Af og til lægger du en godbid ned i madskålen. På den måde bliver hunden vant til, at du rækker ud efter skålen. Når du senere skal fjerne noget mad fra den, har den tillid til, at den får noget andet godt i stedet. 

Når du skal træne situationen med kødbenet, kan du sætte en snor på hunden, så den ikke kan løbe sin vej med benet. Giv den kødbenet. De første mange gange sidder du bare ved siden af den og er fuldstændig uinteresseret i kødbenet. Du skal sidde med siden til hunden og smasker, kigger væk osv. Når den er tryg ved det, begynder du at kæle med den. Start bagfra og brug rolige bevægelser. Efterhånden, som din hund slapper af, kan du flytte hånden længere og længere op mod dens hoved. Til sidst kan du bytte kødbenet med noget, som er lige så interessant for hunden. 

Knurren ved madskåle, kødben, legetøj eller andre ressourcer, som hunden opfatter som vigtige, bliver tit håndteret forkert. Man siger, at det er fordi, hunden vil bestemme, at den er dominerende eller vil højne sin status i flokken. Det vil den ikke. Tværtimod. Hunden knurrer og vogter, fordi den ikke har tillid til os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
© 2001-2021 schaeferhunden.dk all rights reserved | index | top af siden